Új DEMOKRÁCIÁK és Humán KOMMUNIKÁCIÓ
ku
tatócsoport
1991//199
5//2010 // 2014

           Zánthó Róbert
Vass
László Sulyok Hedvig Tóth Szergej Nagy L. János Csúri Péter Gaál Zsuzsanna Klippel Rita
Bas
ch Éva

 

Kutatási beszámolók

Publikációk
 

Adatbázisok
fotók  képek  videók  plakátok  téglák

Publicisztika a múltból
 

Csoportos kutatási terv
2010

Meggyőzés és manipuláció az ikonikus fordulat szolgálatában című
kari tudományos pályázathoz

 

Célkitűzése: A manipuláció, propaganda és meggyőzési technikák, a nyelv és a hatalom eddig feltárt összefüggéseinek témakörének eddigi kutatási eredményeit rendszerezni és belehelyezni abba a folyamatban, amit a szakirodalom ikonikus fordulatnak nevez.

Várható eredmény: Közzététel 12 tematikus poszteren (manipulációs technikák, propaganda, meggyőzési technikák, kísérletek, felmérések stb.)

A kutatás előzményei (vázlatosan):

Tóth Szergej 1996. Tóth Szergej, Vass László, Zánthó Róbert: Studies by the Hungarian Research Team on Language in a Post-totalitarian Society, 1 Oct. – 1 Sept. 1995-1996. CEU, Gyula Juhász Teacher Training College Szeged, Hun­gary.

Tóth Szergej 19971. Tóth Szergej, Vass László, Zánthó Róbert: Summary Report on the work done in the field of the project Language in a Post-Totalitarian Society,1995-1997, CEU, Gyula Juhász Teacher Training College, Szeged, Hungary.

 

A pályázat témájához kapcsolódó, az elmúlt években előadott, ill. publikált tanulmányok (vázlatosan):.

A csoport eddigi eredményei

Nyelvészeti füzetek periodika, Nyelvészeti füzetek Szótársorozata periodika (összesen 20 kötet)

A kutatócsoport pályázatai és dokumentálása:

Tóth Szergej 19981. A hatalom logikája: birtokolni az utcaneveket. Megjegyzések a toponímák változtatásaihoz sze­gedi nézőpontból. In: Szeged folyóirat, február, 5-11. [Társszerző: Zánthó Róbert];

Tóth Szergej 19982. Az utcaátnevezések „stilisztikája”. Egy felmérés margójára. In: Nyelv – stílus – irodalom. Budapest. 566-72.;

Tóth Szergej 2003. Les sources abbréviatures du russe contemporain. In: La Langue Libérée – Etudes de socio-lexicologie, Etudes contrastives. Vol. 3. Peter Lang (Bern). 199-217.

Tóth Szergej 2008. A nyelv mint hatalmi eszköz – meggyőzés és manipulálás Dantétól Orwellig. Elhangzott a Szabadegyetem-Szeged előadássorozat keretében 2008. március 12-én. www3.u-szeged.hu/object.6dcc19bd-1fff-4c6f-8de7-4d7efbacdf5d.ivy

Tóth Szergej 20091 A meggyőzéstől a manipulációig. Elhangzott A Meggyőzéstől a manipulációig című konferencián Miskolcon 2009. január 26-án (Lásd még a téziseket. In Simigné Fenyő Sarolta (szerk.) 2009. A meggyőzéstől a manipulációig. Miskolc: Miskolci Egyetem, BTK, Modern Filológiai Intézet. 16.)

Tóth Szergej 20092. A szovjet ikon. In: Balázs Géza–H. Varga Gyula (szerk.). Ikonikus fordulat a kultúrában. Semiotika Agriensis 6. Magyar Szemiotikai Társaság. Budapest, Eger: Líceum Kiadó. 152–67.

Tóth Szergej 2010. Az ellenség neve. In: Gecső Tamás, Kiss Zoltán, Tóth Szergej (szerk.): Ti és mi. Alkalmazott nyelvészet és interdiszciplinaritás. Tinta Könyvkiadó, 149.

 

Diák 
 

 

Poszterek

Csoportos kutatási terv
201
4

kari tudományos pályázathoz