Nyelvészeti vonatkozású cikkek

BÁRKÁN GYÖRGY
Psyhotest Lélektani Laboratórium, Budapest
A párbeszéd strukturális törvényszerûségei
és a társadalmi kisebbségkutatás


JÁSZAY LÁSZLÓ
Keleti Szláv és Balti FilológiaTanszék, ELTE, Budapest
Nomina actionis és az aspektualitás a németben

KENESEI ISTVÁN
Angol Nyelvi és Irodalmi Tanszék, JATE, Szeged
Az államnyelv teszi az embert?
 A szlovák nyelvtörvényrôl

TÓTH SZERGEJ
Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskola
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Káromló szavak és obszcén kifejezések

ALBERT SÁNDOR
Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék, JATE BTK, Szeged
"A fordíthatatlanság mint fordításelméleti kategória"

TÓTH SZERGEJ
SZTE JGYTF Alkalmazott Nyelvészeti tanszék
K voproszu o prijomah obraovanyija russzkih zsargonnih szlov,
Studia Russica, XVI. Budapest, 1997. 65-74. h

Vissza