Noam Chomsky
1928–
amerikai (USA) nyelvész

A Massachussets Institute of Technology tanára, a modern nyelvészet legismertebb képviselője. Nevéhez fűződik egy új nyelvtani koncepció, a transzformációs generatív nyelvtan. A nyelvben az alkotó jelleget hangsúlyozva Humboldt nyelvfelfogását fejleszti tovább, élesen szembehelyezkedve az amerikai nyelvészetben korábban egyeduralkodó empirizmussal és behaviourista nyelvpszichológiával. Az alkotó jelleg Chomsky szerint nemcsak a beszédet jellemzi, mint ahogy azt a XX. század elején Saussure, a strukturalista nyelvészet megalapítója tanította, hanem a beszéd alapját képező nyelvet is. Chomsky a hatvanas évektől kezdve azt állította, hogy az ember nyelvalkotó képessége (faculté de langage) vele születik, s ez teszi lehetővé, hogy a gyermek aránylag rövid idő alatt elsajátítsa a nyelvet: e tétele jogos kritikával találkozott a filozófusok és pszichológusok körében. A transzformációs generatív nyelvtani koncepció viszont megtermékenyítette az egész nyelvtudományt.

Főbb művei: Syntactic Structures, 1957 (Szintaktikai struktúrák), Cartesian Linguistics, 1966 (Karteziánus nyelvészet), Language and Mind, 1968 (Nyelv és elme).

Levél a szerkesztőknek