Szegedi Tudományegyetem
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

KIADVÁNYOK

Zánthó Róbert:
Generalia
Szeged, 1994. 283.
Nyelvészeti Füzetek 1.

Recenziók a kiadványról:
a) Máté Jakab: Általános nyelvészeti szakirodalmunk gyarapodása. Széljegyzetek Zánthó Róbert Generalia cimű könyvéhez. Szeged, 1994. 281. Nyelvészeti Füzetek 1. In. Magyar Nyelv. 1996. 1. 
b) Nyelvészeti Füzetek sorozat indult. Generalia, a javából, Délmagyarország, 1994. április 2.
Gál Béla -- Zalka Zsolt: 
A nagycsoportszöveg - a mikrokozmosz egy megértési modellje
Szeged, 1994. 46.
Nyelvészeti Füzetek 2.

 

Tóth Szergej -- Vass László:
Pápuáktól a Pioneerig
Szeged, 1994., 1997.,184.
Nyelvészeti Füzetek 3.


Recenziók a kiadványról:
a) Takács Rózsa: Tóth Szergej-Vass László: Pápuáktól a Pioneerig. Szemiotikai Szövegtan 8. Szeged, JGYTF Kiadó, 1996. 316. oldal 
b) Pápuáktól a Pioneerig. In: Édes Anyanyelvünk, 1995. február, 16.
c) Nyelvészeti Füzetek 3. Pápuáktól a Pioneerig. (S.P.S.). In: Délmagyarország, 1994. szept. 19.
 


Vass László -- Boldizsár Klára:
Vallásos szövegek szemiotikai textológiai megközelítése.
Szeged, 1995. 84.
Nyelvészeti Füzetek 4.


 

Tóth Szergej - Vass László(szerk.):
A nyelvtanár-továbbképzés egy lehetséges modellje.
Szeged, 1996.
Nyelvészeti Füzetek 5.


Recenzió a kiadványról:
Bányai Sándor – Kocsis Margit: A nyelvtanár-továbbképzés egy lehetséges modellje. In: Modern nyelvoktatás, IV. évf., 1. szám, 1998. május, 73-75
 

Csaba Földes:
Linguistisches Wörtebuch. Deutsch - Ungarisch.
Fasciculi Linguistici Series Lexicographica 1.
Szeged, 1997.


Recenzió a kiadványról:
Oberwagner Csilla: Csaba Földes: Linguistisches Wörterbuch Deutsch-Ungarisch. In: Nyelv Info 1997. 4. 29-30. 
 


Sulyok Hedvig:
Magyar-olasz ls olasz-magyar szójegyzék Verancsics Faustus Dictionariuma alapján
Fasciculi Linguistici Series Lexicographica 2.
Szeged, 2001.


Recenzió:
a) Lovric-Jovic, Ivana,  in: Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovje, ( RIHJJ, Zagreb) 2002. pp.394-396;
b) Fóris Ágota, 2003. Sulyok Hedvig: Magyar-olasz és olasz-magyar szójegyzék Verancsics Faustus Dictionariuma alapján. Lessico ungherese-italiano e italiano-ungherese in base al Dictionarium di Faustus Veratius. Modern Filológiai Közlemények 2, 121-122.
c)  Heka, Ladislav   in: Hrvatski Glasnik, 2005/13. p.6;
d) Sermann Eszter,  in: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok (Regnum),  2005/1-2. pp. 228-230.
 

 


Tóth Szergej - Földes Csaba - Fóris Ágota:
Lexikológiai és lexikográfiai látkép
Fasciculi Linguistici Series Lexicographica 3.
Szeged, 2004.


Recenzió:
a) Sulyok Hedvig: Tóth Szergej - Földes Csaba - Fóris Ágota: Lexikológiai és lexikográfiai látkép: Problémák, paradigmák, perspektívák. In: Modern nyelvoktatás 11. évf. 1. sz. 71-73.
b) Tóth József: Tóth Szergej, Földes Csaba, Fóris Ágota: Lexikológiai és lexikográfiai látkép: Problémák, paradigmák, perspektívák.In: Fordítás-tudomány, 2005. 7. évfolyam 2. szám
 

 


Olajos Terézia (szerk.):
Byzance et ses voisins.
Mélanges a la mémoire de Gyula Moravcsik a l'occasion du centieme anniversaire de sa naissance
Szeged, 1994. 166.


 


Tóth Szergej (szerk.):
Összefoglalók kötete
Szeged, 2002.


Ismertetés:
10 éve a legnagyobb kongresszus. In: Szegedi Egyetem. XL. évfolyam, 5. szám. 2002. április 4. 2. Hiradás a XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszusról
 


Tóth Szergej (szerk.):
Nyelvek és kultúrák találkozása.
Szeged 2003.
(Letölthető a képre kattintva)


 


Tóth Szergej (szerk.):
Nyelvészet és társadalom.
Szeged, 1999.


Recenzió(k) a kiadványról:
a) Hunyadi László: Tóth Szergej (szerk.) Nyelvészet és társadalom. ISBN 963-03-9414-6. In. Modern nyelvoktatás, Viii. évfolyam 1. szám. 2002. április.87-9
b) Nyelvészeti távoktatás tanároknak. Multimédiás továbbképzés. In: Délmagyarország, 1999. jan. 21. 6. 


Navracsics Judit - Tóth Szergej:
Nyelvészet és interdiszciplinaritás I-II
Szeged, 2004.
(Letölthető a képre kattintva)


Recenzió a kötetről:
Benő Attila, Simonics Péter: Nyelvészet és interdiszciplinaritás I., II. In: Modern Nyelvoktatás, 2005. december, 71-75.
Képek a kötet szegedi bemutatásáról
Képek a kötet veszprémi átadásáról Lengyel Zsolt professzornak
 


Tóth Szergej - Vass László (szerk.):
Bibliográfia 1985-1994.
Szeged, 1995.

 


Annus Gábor - Lengyel Zsolt - Tóth Szergej - Vass László
Beszédről - nyelvről tanárjelölteknek,
Szeged, 1993.155.


Recenzió a kiadványról:
a) Beszédről nyelvről – tanárjelölteknek. In: Modern Nyelvoktatás 1997.3.
b) Navracsics Judit: Beszédről – nyelvről. Könyv tanárjelölteknek, tanároknak, Veszprémi Napló, 1994. 
c) Beszédről – nyelvről. Egy stílustisztító könyv, (Panek Sándor), DM. 1993. november 27. 


Tóth Szergej, B. Székely Gábor, Galgóczi László(szerk.): 
Nagy szegedi nyelvészek, egyéniségek.
Szeged, 2005.


Ismertető:
Az írás megmarad. Szegedi Egyetem, 2006. 04. 02. 

Tóth Szergej (szerk.):
Hatalom interdiszciplináris megközelítésben,
Szegedi Egyetemi Kiadó, 2006.

A konferencia:
Képek a konferenciáról
Képek a kötet bemutatójáról a Magyar Tudományos Akadémián
A kötet illusztrációi
Haan Ferenc előadásának képei
A konferencia logói

Ismertetések:

a) Kiss Tamás: Tóth Szergej (szerk.): Hatalom interdiszciplináris megközelítésben. Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó: Szeged, 2006. 233 p. In: Modern Nyelvoktatás, XII. évfolyam 3-4. szám. 2006. december. 104-109.
b) Almási Miklós: A hatalom „nyelvei” .In: Magyar Tudomány, 2006/8. 1029.o.
c) Turi Tímea: Egy hatalmas könyv. Hatalom interdiszciplináris megközelítésben. In: Szegedi Egyetem, 2007. február 12. 8. oldal

Sajtótükör:

d) A társadalmi problémák és a közjó. In: Szegedi Egyetem, 2004.11. 22.
e) Egyszemélyes magyarság (Pavlovits Miklós). In: WebRádió, 2004. november 30. 2004. november 30.
f) Körkérdés a hatalomról. In: Szegedi Egyetem, 2004.11.22. LII. évfolyam, 16.sz. 
g) Szegedi konferencia a hatalomról. In: Délmagyarország, Szeged - Kultúra - Panek Sándor - 2004.11. 27. 
Téglafeliratok a Hattyas sori volt laktanya épületein
Szerk.: Az írás kulturtörténete kurzus hallgatóiNémeth Anikó: Az ideális és hatékony idegen nyelvi kommunikátor
, Szeged, 2009.


Herbszt Mária: Tanári beszédmagatartás
, Szeged, 2010.

Ismertetések: Hámori Ágnes: Tanóra, kommunikáció, társalgás. Három könyv a tanításmódszertan és a társalgáselemzés területéről

 

 

 


Vass László: Szemiotikai szövegtani alapismeretek
, Szeged, 2010.


Navracsics Judit: Egyéni kétnyelvűség, Szeged, 2010.

Ismertetések:

Nagy Katalin: Navracsics Judit: Egyéni kétnyelvűség. Argumentum 7 (2011), 74-79. Debreceni Egyetemi Kiadó

 

 


Tóth Szergej: Nyelv -- kép -- hatalom. Szeged, 2011.

Ismertetők:
Új könyvek az SZTE Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékétől

 


Voigt Vilmos: Jeltudomány. Megjelenőben.
 


Sim
ó Katalin, Vass László: Látvány és látomás, Szeged, 2008.

NYELVÉSZETI KIFEJEZÉSEK SZÓTÁRA
(hallgatóknak)Vissza