ONLINE
SZAKDOLGOZATOK
JGYTF Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék (archív)

NAGY RÓZSA: OTTLAP, HONLAP  S  EGYEBEK (1997)

WAGNER ANIKÓ: IFJÚSÁGI NYELVHASZNÁLATI FELMÉRÉS
A SZERELEM ÉS SZEXUALITÁS TÉMAKÖRÉBÕL (1997)

PELI EVA: NAZVANYIJE RODSZTVENNYIKOV V RUSSSZKOM JAZIKE (1997)

MATYUS MERCEDES: THE INFLUENCE OF THE MOTHER TONGUE ON FOREIGN LANGUAGE LEARNING (1997)

GERENCSÉR ANIKÓ - HIRMANN ÁGNES: A LEDÖNTÖTT ÜNNEP. KVANTITATÍV NYELVÉSZETI ELEMZÉS, AVAGY EGY POLITIKUS PORTRÉJÁHOZ (1997)

VERES RÓZSA: AZ ÉRVELÉS TECHNIKÁI AZ 1997-ES NYELVÉSZETI VITÁBAN (1999)

LEHOCZKI ZOLTÁN: A BBC ÉS A CNN INTERNATIONAL TELEVÍZIÓS CSATORNÁK HIRADÁSAINAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI ÉS TARTALOMELEMZÉSI SZEMPONTOK SZERINT) 1999

TOMSITY HELGA: AZ INTERFERENCIA JELENSÉGE AZ ANGOLUL TANULÓ MAGYAR DIÁKOKNÁL (1999)

SÜTÕ GYÖRGYI: AZ ANGOL KÖSZÖNÉSI FORMÁK VIZSGÁLATA MAGYAR ÉS ANGOL ANYANYELVÛ BESZÉLÕK KÖRÉBEN (1999)

CSIKÓS KRISZTINA: HEROINBÓL KUKAC? SZÓALKOTÁSMÓDOK A MAGYAR KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÓK SZLENGJÉBEN (1999)

ZOLCSÁK ZITA: MAGYAR NYELVI INTERFERENCIÁK HATÁSA AZ OLASZ MINT IDEGEN NYELV TANULÁSÁBAN (1999)

SZILÁGYI ANDRÁS: A TARTALOMELEMZÉS MÓDSZERTANA. ESETTANULMÁNY (1999)

SZÜSZ LÉDA: NYELVÉSZEK A NAGYVILÁGBÓL (1999)

FICZERE BOGÁTA: AZ ABSZURD HUMOR GRICE PRAGMATIKA ELMÉLETÉNEK TÜKRÉBEN (1999)
 
 
 
 
 Vissza