Beszédhibák

A hangképzés rendellenességeit összefoglalóan pöszeségnek nevezzük. A pösze ember nem képes hangtanilag teljes értékû hangokat képezni. Fajtái: selypesség, raccsolás, orrhangzós beszéd. A pöszeségnek szervi és funkcionális okai lehetnek.

A beszédritmus zavarai többfélék.

A leppegés és a pattogás. Aki leppegve beszél, csaknem mindig megnyújtja a rövid szótagokat is. A pattogó beszédûek pedig majdnem minden szótagot röviden ejtenek.

A hadarás hangképzési torzulással is járó rendellenes beszédsebesség. Általában fokozott érzékenységûeknél, gyenge idegrendszerûeknél fordul elõ. A zavart ütemû beszédmûködés következtében a hadaró gondolkodásában is zavarok mutatkoznak. A hadarás és kísérõ tünetei összefüggnek az illetõ ingerlékenységével is. Minél ingerültebb, annál erõsebbek a tünetek, annál érthetetlenebb, követhetetlenebb a beszéde.

A dadogás a beszédfolyamat összerendezettségének zavara, amely a ritmus felbomlásában, a beszéd görcsös szaggatottságában mutatkozik meg. Sokféle bonyolult okra vezethetõ vissza (gyenge idegrendszer: fokozott ingerlékenység, indulati feszültség, érzelmi és indulati labilitás).

Vissza!