A légzés

A légzés a helyes és érthetõ beszéd egyik legfontosabb alapfeltétele, hiszen a légzés szolgáltatja a kellõ és szükséges energiát a beszédhez. A beszédünk a kilélegzés során formálódik: a gégében hanggá, a hang a szájüregben hangzóvá. A hangzók szavakat, mondatokat alkotnak, amelyeket dallamosan ejtve, szünetekkel tagolva, hangsúlyozva értelmes közlésekké rendezünk. A beszédnek ez az alkotórésze – a hivatalos 'szakzsargon' szerint – magasan automatizált. Ez eredményezi azt, hogy tüdõnk "spontán" módon gondoskodik hosszabb mondanivaló elõtt több levegõrõl, de ennek köszönhetõ az is, hogy az indulat önként emeli a hangot, fokozza a tempót. Mindannyian átélhettük már, hogy izgalmi helyzetben – ha nem kívánjuk ezt az állapotot nyíltan kifejezni – mennyire uralkodnunk kell a levegõvételünk, hangképzésünk fölött.Kétféle légzés különböztethetõ meg: az életfenntartáshoz szükséges élettani és a hangadáshoz szükséges beszédlégzés. A beszédlégzés gyorsabb és mélyebb belégzéssel, és hosszabb kilégzéssel jár.

Attól függõen, hogy mely izmok vesznek döntõen részt a légzés munkájában (hiszen a tüdõ attól tágul, hogy vagy a mellkasunkat szélesítjük, vagy a vállunkat emeljük, vagy a tüdõ alatti rekeszizmot dolgoztatjuk), megkülönböztetnek mellkasi, vállövi és rekeszlégzést. (A rekeszlégzést szokták hasi légzésnek is nevezni, mert ennél a légzésnél a hasfal elõredomborodik belégzéskor, és visszahorpad kilégzéskor.) A rekeszizommal indított, de a bordakosár tágításával folytatott belégzést nevezik kombinált légzésnek.

A beszédlégzésnél leghelyesebb a rekeszlégzést alkalmazni, mert viszonylag kis izommunkával nagy mennyiségû levegõ használatát teszi lehetõvé, s így megkönnyíti a beszédet.

Levegõvételünket mindig igazítsuk a mondandóhoz. Általában szerkezeti egységek végén vegyünk levegõt (ilyenkor amúgy is értelmi szünetet tartunk), vagy ha szükséges, mondatok, mondattömbök határán is vehetünk ún. pótlevegõt, de ilyenkor nem szabad nagy szünetet tartani.

A légzés tehát – mint említettük – automatikus cselekvés, azonban átmenetileg tudati befolyásolás alá kell vennünk. A jó hangadás jó légzés nélkül elképzelhetetlen. A jó beszéd alapja a biztonságos légzés.

Vissza!