Timár György
Magyar eredetû idegen szavak

Szavainknak meglehetôsen nagy része ilyen-olyan jövevényszó. Mi már aligha értenôk a Baskíria területén létezett Magna Hungaria magyarjainak nyelvét. Nagy etimológiai szótárunk számon tartja, mely jövevényszó honnan ered, és milyen közvetítéssel jutott el hozzánk. Elôrebocsátom: a legkevésbé sem vagyok macsó (újabb jövevényszó!), de ha azt mondom, hogy „ezer asszony méreg", akkor aka-ratlanul is olyan mondatot fogalmaztam, amelynek mindhárom szava iráni (alán) eredetû. Mint ahogy a gyümölcs meg a vezér és tömérdek egyéb szavunk forrása a török nyelvben keresendô, és se szeri, se száma a franciából, németbôl, szlávból, olaszból, jiddisbôl (haver, mázli, jatt stb.) vagy cigányból (kajál, csaj, csávó stb.) átvett szavainknak.

Még érdekesebbek azok a szavaink, amelyeket tôlünk vettek át mások, nem is okvetlenül csak a szomszédos népek, hanem úgyszólván a nagyvilág.

A minap nem kis meglepetéssel hallottam Günther Jauch német sportriporter szájából, hogy „die Kantare im Griff zu halten", azaz szorosan kézben tartani a gyeplôszárat. Azt eddig is tudtuk, hogy létezik egy Kandare alak, amelyet a gyeplôre (Zügel) magyar hatásra használ szinonimaként a német; de a t betûs változatot (Kantare) most hallottam elôször. Érdemes följegyeznünk.

Nemkülönben a magyarból való átvétel a bécsi Práterben található német kiírás: „Langoschbäckerei", azaz lángossütöde.

Néhány szavunk a francia nyelvben is meghonosodott: a shako (csákó), a sou-tache (sujtás), a hussard (huszár, amely nálunk is jövevényszó, a 'kalóz' jelentésû szerb-horvát szót vettük át jelentésváltozással), továbbá a coche és cocher (kocsi, kocsis), valamint a forint, amelyet a Robert-szótár magyar szóként hoz, elmulasztva megemlíteni, hogy a florinus-ból, a virágjelû firenzei pénz nevébôl származik. „Cserébe" viszont ugyanebben a szótárban a coche cseh (!) eredetû szóként szerepel, holott az elnevezés a Komárom megyei Kocs község nevébôl jött létre (eredetileg: kocsi szekér). Mellesleg ez a szavunk futotta be a legnagyobb karriert: ma már nem trainer (tréner) a futball-, illetve teniszedzôk neve világszerte, ha-nem coach (ejtsd: kócs), azaz kocsis, fogathajtó.

Azt meg ki hinné, hogy akad olyan szavunk is, amely ma már az Egyesült Államok (!) szókincsét gyarapítja? Pedig így van. Legjobb tudomásom szerint ugyanis a Hollywoodban tevékenykedô magyar emigráns filmes gárda tagjaitól lesték el a helybéliek még a harmincas években az itsy-bitsy-t (ici-pici), amely kifejezés az eleve meglévô little bit (kicsikét) további kicsinyítésének hatott. Ezt az itsy-bitsy-t aztán egy híressé vált sláger, az icipici strandbikinirôl szóló tette általánossá az angol nyelvterületen.

vissza