Határon túli magyar irodalom
és az anyaországon kívül élő magyarságról
szóló írások
(1992–2002)

 

A mutató a Tiszatáj 1992 és 2002 között megjelent 11 évfolyamában napvilágot látott határon túli magyar irodalom – ideértve a Magyarországra áttelepült alkotókat is – adatait tartalmazza, kiegészítve az anyaországon kívül élő magyarságról szóló írásokkal kapcsolatos információkkal. A hazai szerzők nevét dőlt betűvel szedtük, hogy ezzel is megkülönböztessük őket a határon túli magyar irodalom képviselőitől. A földrajzi hovatartozással kapcsolatos utalók vezérszavait a jobb észrevehetőség érdekében vastagított szedéssel közöljük.

A mutatóban közölt írások címeit, műfaját és lelőhelyét a szerző neve alatt közlöm. Ám az egy adott személyről vagy művéről szóló tanulmány, könyvismertetés tényét a megfelelő személy neve alatt is jelzem a „*” jel után megadott szerzői névvel és lelőhellyel. Ezen kívül még a további jeleket használom: „→” lásd még, valamint „=” lásd ott.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

 


 

Aaron Blumm = Blumm, Aaron (Virág Gábor önállósult írói neve)

Ágoston Vilmos

       Az ujjadat add nekem. Nemzetstratégiai gondolatok a kétlépcsős integrációról (tanulmány)        99/5:75-84

Alekszej Asztrov (írói név) = Kovács András Ferenc

Alföldy Jenő

       A besorolhatatlan. Határ Győző versei és kritikái (könyvismertetés)                                           00/5:89-94

       Farkas Árpád: A szivárgásban (könyvismertetés)                                                                     92/6:92-95

       Határ Győző beszélgetése Kabdebó Lóránttal. 192. folytatás (paródia)                                    01/10:88-92

Amerikai Egyesült Államok = Baránszky László; Borszéky György; Ferdinandy György;
Hargitai Péter; Márai Sándor; Mózsi Ferenc; Nagy Károly; Sziklay Andor; Wass Albert; Zalán Magda

Amerikai Egyesült Államokból áttelepült = Bitó László

Anderle Ádám

       Elisabeth Szél (jegyzet)                                                                                                        94/3:72-74

Anglia = Buday György; Czigány Lóránt; Gömöri György; Határ Győző; Szabó László, Cs.

Aniszi Kálmán

       Szküllák és Kharübdiszek közt... Beszélgetés dr. Gáll Ernő nyugalmazott egyetemi tanárral,
a Korunk volt főszerkesztőjével                                                                                               92/4:26-37

       Távol, mégis együtt. Beszélgetés Czine Mihállyal a nagyvilág magyarjairól                                92/1:44-51

Árpás Károly

       A gyűjtés ideje. Vitéz György versei (könyvismertetés)                                                           93/10:94-96

       Mire tanít a Virágos katona? Magatartásminták Gion Nándor regényében (tanulmány)       01/2:75. diákmell.

Asztrov, Alekszej (írói név) = Kovács András Ferenc

Ausztrália = Handi Péter

Ausztria = Harmat Pál; Kászoni Zoltán; Szépfalusi István

 

Bakonyi István

       A Romániai Magyar Református Egyház élete, 1944-1989. Tőkés István könyve
(könyvismertetés)                                                                                                                  92/4:94-95

Balázs Imre József

       Egyszer sem léphetsz (vers)                                                                                                    01/11:45

       Szigliget Blues (vers)                                                                                                               01/11:46

Balazsek Dániel

       Ima (vers)                                                                                                                                  02/8:85

       Röpke halállal (vers)                                                                                                                   02/8:85

       Röviden (vers)                                                                                                                            02/8:86

Bálint Tibor

       Aranykorszak (elbeszélés)                                                                                                    95/4:10-17

       Mert felöltözve is mezítelenek vagyunk (regényrészlet)                                                             94/9:11-21

       Az utolsó ítélet (regényrészlet)                                                                                             96/12:50-59

       *Bertha Zoltán                                                                                                                     96/12:85-91

Balla D. Károly

       Ki marad le a luxushajóról avagy van-e nemzetstratégiánk? (tanulmány)                                    00/6:84-91

Balla Zsófia

       *Szilágyi Júlia                                                                                                                       94/1:81-85

Balogh Edgár

       Szárszóra várva (tanulmány)                                                                                                  93/6:76-80

Bánffy Miklós

       *Marosi Ildikó                                                                                                                       95/8:43-65

Banner Zoltán

       Alföldi festészet – kelet és nyugat szorításában (tanulmány)                                                 92/3:110-112

       Egy művészeti kisváros nyarai (tanulmány)                                                                             93/3:94-96

       Hogy látva lássanak (jegyzet)                                                                                                92/2:91-92

       Kismesterek nagy példája. Torma Imre, Makó festője (jegyzet)                                                 94/7:95-96

Bányai János

       „Amíg lehet”. Petri György versei (könyvismertetés)                                                                  00/7:84-86

       „Írás”: a „tárgyszeretet” műfaja. Balassa Péter: Koldustorta. Tizennégy írás (könyvismertetés)     99/7:82-85

       Maurits Ferenc Franz Kafka elbeszéléseit olvassa (tanulmány)                                                 99/2:94-96

       „Na és?” „No, és?” Tandori Dezső: Utolsó posta Budapest (könyvismertetés)                             99/5:95-97

       Németh László kritikaírása a húszas-harmincas évek fordulóján (tanulmány)                              01/9:72-78

       A regény(írás) ideje (tanulmány)                                                                                               97/7:4-14

Baránszky László

       Szélben A Csomagokkal (vers)                                                                                                   93/5:54

Bárdos B. Arthur

       Bach / Bächlein (vers)                                                                                                              95/11:21

       Befordultam a konyhára (vers)                                                                                                    94/8:22

       Belépő a Schwarzwald sűrűjébe (vers)                                                                                       95/11:20

       Ellenpontok (vers)                                                                                                                    92/11:37

       Az elveszett idő nyomában. Hálásan az ihlető Weöres Sándornak (vers)                                  96/11:44-48

       Ez a ház (vers)                                                                                                                          94/8:23

       Fegyelmezett sorok. Egy régi fénykép alá (vers)                                                                          99/7:20

       Fordulópontok (vers)                                                                                                            93/10:28-29

       Földiekkel játszó... (vers)                                                                                                       99/7:20-21

       Hangsúlyos szavak (vers)                                                                                                           99/7:19

       Happy end (vers)                                                                                                                         92/2:8

       Holdudvar (vers)                                                                                                                  92/11:35-37

       Impromtu (vers)                                                                                                                           92/2:4

       Kérni – vagy nem kérni (vers)                                                                                                    92/11:35

       Kilépő a Schwarzwald sűrűjéből (vers)                                                                                       95/11:22

       Kínai cirkusz (vers)                                                                                                                   92/2:7-8

       Közkívánatra (vers)                                                                                                                  93/10:30

       a kúra (vers)                                                                                                                       95/11:21-22

       a látvány (vers)                                                                                                                        95/11:20

       Nyári levlapok (vers)                                                                                                                  92/2:5-6

       Ötágú sípszó. Erdőkről – vizekről – egekről (versfüzér)                                                           95/11:20-22

       tetőablak (vers)                                                                                                                        95/11:21

       Virágzó dráma (vers)                                                                                                                    92/2:5

Beke György

       Boltívek teherbírása (beszélgetés)                                                                                          92/2:47-53

       Búcsú a szászoktól (tanulmány)                                                                                          94/11:50-60

       Emelt fővel (tanulmány)                                                                                                       00/6:92-102

       Érdemes-e szociográfiát írni? Levél Cseke Péterhez                                                                95/3:34-35

       Felégetett eszéki hidak (esszé)                                                                                             95/5:69-83

       Földek sorsa Erdélyben I. (riport)                                                                                            92/1:52-62

       Földek sorsa Erdélyben II. (riport)                                                                                           92/2:22-36

       „Határsértéseink” (tanulmány)                                                                                                93/8:57-70

       Két partján a sorsnak és az óceánnak. Beszélgetés Nagy Károly író, egyetemi tanárral              95/8:30-35

       Körséták a Kárpát-medencében (könyvismertetés)                                                                 96/11:92-96

       Megíratlan balladák a Dél-Alföldön (riport)                                                                                01/7:54-66

       „Mindig kiegyenlítésre törekedtem”. Beszélgetés a 60 éves Pomogáts Bélával                          94/10:39-50

       Stancu-redivivus (jegyzet)                                                                                                    93/10:45-47

       Üzent a nemzet. Naplótöredék                                                                                               92/6:41-48

       Vallásháború Erdélyben? (tanulmány)                                                                                   92/11:41-52

       *Szekér Endre                                                                                                                    92/6:99-102

Bence Erika

       Elfelejtett értékeink. Kalapis Zoltán: Betűk és képek (könyvismertetés)                                     94/5:90-92

       Két regény. Brasnyó István: Szokott-e ősz lenni Paraguayban? Bordás Győző: Fűzfasíp
(könyvismertetés)                                                                                                                93/11:93-96

       „A novellaírás ideje”. Kontra Ferenc: Kalendárium (könyvismertetés)                                          95/7:87-89

Benkő Samu

       Szolgálni – szolgalelkűség nélkül. Búcsú Hajdu Lajos jogtörténésztől (nekrológ)                             92/6:58

Benő Attila

       (Hálók) (vers)                                                                                                                      96/10:51-52

Benyovszky Krisztián

       A referencia mint egzisztencia – három példázat (tanulmány)                                                   02/1:91-97

Bertha Zoltán

       Bálint Tibor: Bábel toronyháza (könyvismertetés)                                                                   96/12:85-91

       A metaforikus önszemlélet jellegzetességei Sütő András világképében (tanulmány)                    96/1:69-79

       Mózes Attila újabb könyveiről (könyvismertetés)                                                                      93/8:88-96

       Szövegköziség és sorsjelentés. Szilágyi Domokosról (tanulmány)                                            02/3:52-60

Beszédes István

       Bárkák és csónakok helyett. Versák (versfüzér)                                                                      97/2:33-35

       Előtt a másnap (vers)                                                                                                                  92/2:8

       Ér este, táj (vers)                                                                                                                    92/2:9-10

       Rohadó zöld (vers)                                                                                                                     97/2:33

       Tavaszra olvashatatlan (vers)                                                                                                95/10:27-28

       Telik a kikötő (vers)                                                                                                                     92/2:9

       Tercett (vers)                                                                                                                        97/2:33-34

       Tintahalak (vers)                                                                                                                        97/2:35

       Visszaforgó (vers)                                                                                                                      97/2:34

Bitó László

       *Fenyő István                                                                                                                    02/7:106-108

b Kovács Kázmér (írói név) = Papp p Tibor

Blénesi Éva

       Soliloquium és nyitottság a párbeszédre (Cs. Gyímesi Éva könyvének ismertetése)                 00/4: 98-101

Blumm, Aaron (Virág Gábor önállósult írói neve)

       A juliskához (próza)                                                                                                              99/2:39-42

       A Krpilonac nappal is támad (elbeszélés)                                                                                02/3:30-36

       Miért szeretünk óvodába járni? (próza)                                                                                    99/2:42-44

Bod Tamás

       Márai Sándor: Béke Ithakában (könyismertetés)                                                                      92/5:85-86

       Márai Sándor: Csutora (könyismertetés)                                                                                 92/5:85-86

Bodor Ádám

       *Mányoki Endre                                                                                                                  92/12:23-24

       *Szilágyi Márton                                                                                                                   93/2:82-86

Bogdán László

       Átiratok múzeuma (versfüzér)                             96/4:26-29; 97/6:26-30; 99/11:32-35; 01/1:23-29; 01/6:3-6

       A beszélgető (elbeszélés)                                                                                                     94/7:12-27

       A bodvaji elveszett temető (vers)                                                                                            97/6:26-30

       a démon (vers)                                                                                                                         94/8:5-6

       Egy lány Velencéből (regényrészlet)                                                                                       01/8:36-48

       Az elveszett temetők (vers)                                                                                                          94/8:4

       Erdei képek. Hetedik: a jósmadár (vers)                                                                                  01/1:23-24

       Erdei képek. Nyolcadik: vadászdal (vers)                                                                                01/1:25-26

       Erdei képek. Kilencedik: búcsú (vers)                                                                                     01/1:27-29

       Az erdélyi kertmozi (versfüzér)                                                92/11:38-40; 93/6:15-18; 94/2:19-22; 94/8:4

       Hebrencs testamentum (vers)                                                                                                96/4:26-29

       Helyzetjelentés (vers)                                                                                                               92/11:38

       Hidak a „Por”-ban (könyvismertetés)                                                                                       94/3:83-85

       Hullámok (vers)                                                                                                                     93/6:15-18

       Kavafisz Borgesről álmodik (vers)                                                                                               01/6:3-6

       kérdőjelek (vers)                                                                                                                   94/2:21-22

       Krúdy Gyula a Margitszigeten, Bródy Sándor ablaka alatt (vers)                                              99/11:32-35

       A kultusz örvényei (vers)                                                                                                        02/9:47-48

       A látomás (vers)                                                                                                                   02/9:48-49

       A második: a főnővér (regényrészlet)                                                                                      00/7:17-31

       Orosz ábrándok (vers)                                                                                                        96/9:127-128

       P. A ketrecben. Részletek egy ciklusból (versek)                                                                    02/9:47-53

       A szentgyörgyi nagyréten (vers)                                                                                                 95/3:5-7

       Találkozás az élet végén (vers)                                                                                               02/9:51-52

       téli boldogság, a fehér város (vers)                                                                                          94/2:19-21

       Tó, vadkacsák és kultúrházak – érzéketlen búcsú a realizmustól (elbeszélés)                             92/4:5-13

       totálplán: a hegesztőpisztolyok (vers)                                                                                   92/11:38-40

       Az új román prózáról – avagy utak és tévutak az Ő-től az Én-ig (tanulmány)                              93/4:76-85

       A végzet szele (vers)                                                                                                                 02/9:50

       A világítótorony őre (vers)                                                                                                       02/9:49-50

       *Kelemen Zoltán                                                                                                                   96/7:87-89

Borbándi Gyula

       A nyugati magyarság a századfordulón (tanulmány)                                                                 98/8:54-63

       A világ térképe a nyugati magyar irodalomban (előadás)                                                           94/9:69-76

Borbély Szilárd

       „Mindig a szót fogadja”. Kibédi Varga Áron: Hántani, fosztani (könyvismertetés)                       02/1:98-101

Bordás Győző

       *Bence Erika                                                                                                                      93/11:93-96

Bori Imre

       *Gerold László                                                                                                                  99/10:97-100

Borszéky György (Nagy György önállósult írói neve)

       Emlékezés Nagy Györgyre. Miért hiányzik a magyar köztársasági eszme zászlóbontójának
emléke a köztudatból? (tanulmány)                                                                                        98/6:50-56

       Göröngyös út a köztársaságig. Pölöskei Ferenc: A magyar köztársasági eszme története
(könyvismertetés)                                                                                                                94/11:75-80

Bozsik Péter

       Balázs Attila: Egy történet kezdete (irodalmi paródia)                                                             01/10:31-32

       Bolgárháború (dráma)                                                                                                            01/8:10-29

       Fehér leves. Ráolvasó (vers)                                                                                                   92/8:41-42

       Két vers                                                                                                                                    97/2:32

       Találós hai-kukák (vers)                                                                                                             92/5:38

       Weissbrunni töredék (vers)                                                                                                    96/2:48-51

       Zeke Gyula: Hímzőnő leszek (irodalmi paródia)                                                                          01/10:33

Bozsik Péter (Karácsonyi Petra néven)

       Csantavéri Orlandó (vers)                                                                                                       00/4:38-42

Böndör Pál

       Az eltűnt szárny III. A változásom könyve (versfüzér)                                                                97/2:28-31

       5. Sü/Kivárás (vers)                                                                                                               97/2:29-30

       21. Si Hö/Örlődés (vers)                                                                                                             97/2:30

       28. Ta Kuo/Túlsúly (vers)                                                                                                            97/2:29

       31. Sien/Vonzalom (vers)                                                                                                       97/2:30-31

       39. Csien/Akadály (vers)                                                                                                            97/2:31

       40. Hszíéj/Szabadulás (vers)                                                                                                      97/2:28

       51. Csen/Mennydörgés (vers)                                                                                                     97/2:29

       52. Ken/Megnyugvás (vers)                                                                                                        97/2:28

Bözödi György

       A „tölcséres urak” (jegyzet)                                                                                                  92/12:67-70

       *Lajtha László                                                                                                                     92/12:63-67

       *Nagy Pál                                                                                                                           92/12:61-62

Brasnyó István

       Bikkesy-Heinbucher festménye: Bácskai parasztok (1816) (vers)                                              99/8:40-44

       „Kíméletlenül őszinte akarok lenni mindenkor” (beszélgetés)                                                     99/8:34-39

       *Bence Erika                                                                                                                      93/11:93-96

Buday György

       Jegyzetek az illusztrációkhoz                                                                                                95/6:74-76

       metszetei                                     01/9:5, 7, 14, 32, 56, 67, 70, 72, 102; 02/5:5, 34, 38, 41, 47, 61, 73, 84

       *Kass János                                                                                                                     01/9:101-102

Burány Nándor

       *Mák Ferenc                                                                                                                     92/3:106-109

 

Caius Licinus Calvus (írói név) = Kovács András Ferenc

Calvus, Caius Licinus (írói név) = Kovács András Ferenc

Csányi Erzsébet

       Az arckép iktatása. Jung Károly költészetéről (tanulmány)                                                       94/1:69-75

       A műértelmezések koreográfiája. Thomka Beáta: Áttetsző könyvtár (könyvismertetés)                95/1:92-94

       Új reneszánsz? Ezredvégi gondolatok a regényről (jegyzet)                                                      97/5:57-58

       *Szabó Gábor                                                                                                                       94/6:94-96

Cseh Gusztáv

       Alsócsernáton (rézmetszet)                                                                                                       93/9:21

       Bonchida (rézmetszet)                                                                                                               93/9:44

       Borsa (rézmetszet)                                                                                                                     93/9:5

       Magyarvalkó (rézmetszet)                                                                                                          93/9:19

       rézmetszetei                                                                                                     93/9:5, 7, 19, 21, 44, 91

       Székelydálya (rézmetszet)                                                                                                         93/9:91

       Torockó (rézmetszet)                                                                                                                  93/9:7

Csehország = Rákos Péter

Cseke Péter

       Kós Károly kisebbségi életstratégiája (tanulmány)                                                                   01/8:67-73

       A tényfeltárás műhelyei a két világháború közötti Erdélyben (tanulmány)                                   02/1:61-73

       *Gáll Ernő                                                                                                                            99/1:53-61

Cselényi László

       *Tőzsér Árpád                                                                                                                      99/3:50-68

Csernák Péter

       A lendület eleje (próza)                                                                                                          99/2:29-30

Cs. Gyímesi Éva = Gyímesi Éva, Cs.

Csiki László

       Allegro barbaro (vers)                                                                                                            00/8:29-30

       Április (vers)                                                                                                                         00/8:30-31

       Emlékvers. Az újjáalakult Vörösmarty Akadémiának Kápolnásnyékre (vers)                                     97/5:3

       „Én szerelmes vagyok a szimmetriába” (beszélgetés)                                                              98/1:37-42

       Ezerkilencszáznyolcvanhat (elbeszélés)                                                                               00/10:19-24

       A harmadik nap (próza)                                                                                                         98/6:48-49

       A harmat (vers)                                                                                                                         01/3:28

       Határ (vers)                                                                                                                               01/12:6

       A hely szellemei. Színjáték                                                                                                   94/3:11-44

       A hídon, ’01-ben (vers)                                                                                                              02/7:5-6

       A hídon, ’84-ben (vers)                                                                                                              02/7:3-4

       Hinta avagy a Sepsiszentgyörgy-Mátraháza expressz. (Részlet) (versfüzér)                               01/3:25-28

       Két út. Hangjáték                                                                                                                  99/4:12-23

       Ki micsoda a magyarban? (esszé)                                                                                         99/2:70-73

       Más világok. Balassi Bálint Esztergomnál (vers)                                                                          95/1:3-4

       A második nap (próza)                                                                                                          98/6:47-48

       A park (vers)                                                                                                                             01/3:25

       A reményhez (vers)                                                                                                                   00/8:29

       A sintér megtérése. Az Idegen monológok-ból (vers)                                                                     95/11:4

       A színpad (vers)                                                                                                                        01/3:26

       „...szűk térben nincs más út, csak a magasba”. Beszélgetés Szilágyi Domokosról                    95/4:34-39

       Az udvar (vers)                                                                                                                          01/3:26

       Vendégdalok. (Az Albérlet ciklushoz) (versfüzér)                                                                      00/8:29-31

       A villamos. (Bukarest) (vers)                                                                                                  01/3:26-27

       Visszaút (hangjáték)                                                                                                               92/3:9-19

       *Olasz Sándor                                                                                                                      98/1:87-90

       *Széles Klára                                                                                                                       92/5:53-60

Csonka Zoltán

       Az ember, aki... (vers)                                                                                                               97/2:38

       (töredékek) (vers)                                                                                                                  97/2:38-39

Cs. Szabó László = Szabó László, Cs.

Csuka Judit, Zágorec = Zágorec Csuka Judit

C. Toplak János = Toplak János, C.

Ćurković-Major Franciska

       Zágráb képe Fejtő Ferenc Érzelmes utazás című regényében (tanulmány)                               02/10:77-87

Czegő Zoltán

       A Palatinus strandon (vers)                                                                                                    95/7:22-23

       Prokrusztész, a mazochista (vers)                                                                                              95/7:23

Czigány Lóránt

       „Van a kimondásnak is értéke” (beszélgetés)                                                                          96/5:36-45

 

Danyi Magdolna

       Józan esti tervek egy meddő órán (vers)                                                                                      97/8:31

       Kezdjük a „költészettel”! Orbán Ottó Táncoló Siva versének szövegelméleti elemzéséhez
(tanulmány)                                                                                                                97/9:45. diákmell.

       A komplex költői képek Pilinszky János költészetében (tanulmány)                                          96/8:45-56

       A látomás Pilinszky János költészetében (tanulmány)                                                             96/4:58-62

       „...mindaz, ami történelmünk során velünk történt, benne van szavainkban” (beszélgetés)           96/4:50-53

       Sanzon egy hattyúról s egy tavirózsáról (vers)                                                                         97/4:54-55

Dávid Gyula

       Fájdalmas búcsú Páskándi Gézától (nekrológ)                                                                        95/8:95-96

Deák Ferenc

       grafikái                                                                                                        00/2:7, 51, 67, 85, 100, 108

       képzőművészeti alkotásai                                                 01/12:5, 9, 38, 40, 44, 55, 58, 60, 76, 101, 116

       „Mindig mellém szegődött a szerencse” (beszélgetés)                                                        01/12:107-116

Demény Lajos

       Kísérlet a román történelmi mítoszok tárgyilagos vizsgálatára (tanulmány)                                 99/3:80-89

Demény Péter

       Lovaglás (vers)                                                                                                                        96/10:49

       Song (vers)                                                                                                                             96/10:50

       Szerelmes dal (vers)                                                                                                                96/10:49

       *Sántha Attila                                                                                                                     99/10:95-96

Demeter Szilárd

       A labda (elbeszélés)                                                                                                             01/7:15-18

       Hármasoltár (elbeszélés)                                                                                                       01/7:18-22

       Medvetánc (elbeszélés)                                                                                                         00/9:37-40

Dobossy László

       A magyar-szlovák kölcsönösségről (tanulmány)                                                                       92/6:79-87

Domonkos István

       *Orcsik Roland                                                                                                                   02/12:89-98

Dsida Jenő

       *Szigeti Lajos Sándor                                                                                                            96/1:54-69

 

Elek Tibor

       Egy szlovákiai magyar író és az „Európa Ház”. Szabad gondolatok Tőzsér Árpád
Pozsonyi páholy című könyvéről                                                                                             95/1:83-89

       Az „otthonosság” kérdései térségünk új demokráciáiban. Reflexiók Kende Péter:
Miért nincs rend Kelet-Közép-Európában? című könyvéhez                                                     95/11:86-93

erdélyi fényképek = Móser Zoltán

erdélyi szószékek faragásainak rajzai                                                                               95/12:8, 33, 40, 77

erdélyi téma = Fried István; Gáll Ernő; Kántor Lajos; Magyari Barna; Markó Béla;
Pomogáts Béla; Széles Klára; Varga E. Árpád → romániai téma

 

Fabulya Andrea

       Talpalatnyi Ithaka. Jánosházy György: Innen semerre című kötetéről (könyvismertetés)              96/7:89-93

Faludi György

       CCCVII. Az ősök vándorútja (szonett)                                                                                           95/9:3

       CCCVIII. Északatlanti Szövetség (szonett)                                                                                 95/9:3-4

       CCCIX. A Szixtusi Kápolna (szonett)                                                                                            95/9:4

       1949 (vers)                                                                                                                               98/2:3-5

       Elmondom, úgysem értik (vers)                                                                                                    94/3:3

       Három szonett                                                                                                                         95/9:3-4

       Háromszázhuszonegyedik szonett. Hidegháború (vers)                                                                  01/2:5

       Háromszáztizenkilencedik szonett (vers)                                                                                       01/2:4

       Háromszáztizennyolcadik szonett (vers)                                                                                       01/2:3

       Kass Jánosnak (vers)                                                                                                          97/12:38-39

       Kunyhóban a kanadai erdőn (vers)                                                                                             94/3:3-4

       „Nem vagyok hajlandó elfogadni a zene kivonulását a költészetből” (beszélgetés)                         94/3:7-10

       A század margójára. Öt szonett                                                                                                96/5:3-5

       Tanuld meg ezt a versemet (vers)                                                                                               94/3:4-6

       Ultima aspectata (vers)                                                                                                           96/11:3-4

       *Fried István                                                                                                                         95/9:51-66

       *Szekér Endre                                                                                                                      00/9:85-89

Faragó József

       Száz éve született Domokos Pál Péter (megemlékezés)                                                          01/7:73-75

Farkas Árpád

       Egyszerű (vers)                                                                                                                           92/3:5

       „Inkább röntgeneztem ezt a tájat, mint fényképeztem” (beszélgetés)                                       97/12:32-37

       Jómadárdal (vers)                                                                                                                        92/3:4

       Véres havak (vers)                                                                                                                       92/3:3

       *Alföldy Jenő                                                                                                                        92/6:92-95

       *Görömbei András                                                                                                                92/6:88-92

Fejér Ádám

       Hogyan szorongunk mi itt, Kelet-Közép-Európában? Juhász Erzsébet: Esti följegyzések
(könyvismertetés)                                                                                                                94/10:90-96

Fejtő Ferenc

       *Ćurković-Major Franciska                                                                                                   02/10:77-87

Fekete J. József

       Drávaszögi forgószínpad. Kontra Ferenc: Ősök jussán (könyvismertetés)                                   94/1:88-92

Fekete Vince

       7. Bugyor (stanza)                                                                                                                   94/12:46

       Állandó és örökös nyugtalanság. (Huszonnegyedik levél) (vers)                                                    00/8:3-4

       animus és... (stanza)                                                                                                               94/12:46

       Centrifuga (vers)                                                                                                                      96/10:31

       érted tantamok (stanza)                                                                                                           94/12:47

       Faló (vers)                                                                                                                               96/10:31

       „A hagyomány arra való, hogy valamiképpen megkíséreljük meghaladni” (beszélgetés)               00/8:93-97

       A holló és a róka (vers)                                                                                                        98/11:41-44

       Hondáját ugratja (vers)                                                                                                               97/9:60

       Igen. (Harminchatodik levél) (vers)                                                                                               01/7:14

       A Jóisten a hintaszékből. Tettedre hívás (vers)                                                                         97/9:61-62

       k.-vers (stanza)                                                                                                                       94/12:47

       A ladik és a Szellem (vers)                                                                                                       96/10:32

       Már nem az öröm. (Harmincnegyedik levél) (vers)                                                                    01/7:13-14

       A Mester. Fiaihoz (vers)                                                                                                             97/9:61

       prológus (stanza)                                                                                                                     94/12:46

       Stanzák                                                                                                                             94/12:46-47

       szikék ezüstje (stanza)                                                                                                            94/12:47

       Tessék hát. (Huszonharmadik levél) (vers)                                                                                  00/8:4-5

       Üres kopár vidék. (Harmincharmadik levél) (vers)                                                                      01/7:12-13

       Vonaton a szellem (vers)                                                                                                          96/10:32

Fenyő István

       Az új Éden reménye. Bitó László: A názáreti Izsák (könyvismertetés)                                    02/7:106-108

Fenyvesi Ottó

       Halott vajdaságiakat olvasva. Csáth után szabadon (vers)                                                           02/4:3-11

       Ostromállapot keresztfonállal (vers)                                                                                      01/12:51-52

Ferdinandy György

       Akusztika (próza)                                                                                                                94/10:13-14

       Az amerikai telefon (próza)                                                                                                  94/10:12-13

       Az anyai örökség (elbeszélés)                                                                                               98/7:32-40

       Apánk tyúkja (elbeszélés)                                                                                                     02/3:19-22

       A brácsás (elbeszélés)                                                                                                          01/5:29-31

       Az én életem egy kész regény I-II. (elbeszélés)                                                                       95/5:12-18

       Az én életem egy kész regény III-IV. (elbeszélés)                                                                    95/6:43-49

       „Én nem akartam soha más lenni, mint magyar író” (beszélgetés)                                           94/10:18-21

       Djuri (próza)                                                                                                                         94/10:9-10

       Fortuna szekerén (elbeszélés)                                                                                               99/4:27-33

       Házőrzők (próza)                                                                                                                     94/10:17

       Hurrikán. Dráma három felvonásban                                                                                        92/11:8-23

       Imrém (próza)                                                                                                                     94/10:14-15

       Kéretlen kalandozás a latin-amerikai próza berkeiben (tanulmány)                                            93/5:71-78

       Kilenc kis kecsua (próza)                                                                                                      97/1:17-19

       Láncszemek (elbeszélés)                                                                                                    02/11:38-40

       Látogatók (próza)                                                                                                                      94/10:7

       Magyar költők a dél keresztje alatt (jegyzet)                                                                      00/10:100-101

       Patikusok (próza)                                                                                                                94/10:10-12

       Policsány (próza)                                                                                                                94/10:15-16

       Porte des Lilas (próza)                                                                                                            94/10:7-9

       A szégyen (próza)                                                                                                                  97/6:8-10

       Szürke taxi (próza)                                                                                                               97/6:14-18

       Valenciánál a tenger (próza)                                                                                                  97/6:11-13

       Vegyesnyolcas (próza)                                                                                                        95/12:34-40

       *Pécsi Györgyi                                                                                                                  00/8:115-119

Ferenczes István

       Felirat az égi táblánál szolgáló Gróf Széchenyi Istvánhoz (vers)                                               92/12:19-20

       Holló és galamb (vers)                                                                                                              92/12:22

       Karácsonyi reminiszcenciák (vers)                                                                                        92/12:20-21

       Kőrösi Csoma Sándor tibeti dalai (vers)                                                                                 92/12:21-22

F. I. (írói névjel) = Fried István

Fónod Zoltán

       Egy 65 éves „fiatal költő” információs bankja. Születésnapi interjú Tőzsér Árpáddal                    01/2:48-59

Földessy Péter

       grafikái                                                                                                               93/3:17, 42, 83, 93, 96

Franciaország = Fejtő Ferenc; Karátson Endre; Kende Péter; Papp Tibor

Fried István

       „És mikor leszek szabad?” Jegyzetek Márai Sándor Szabadulás című regényéhez (tanulmány)
                                                                                                                                            00/9:70-84

       A Faludy-jelenség (tanulmány)                                                                                               95/9:51-66

       Kinek a nyelve lila nyakkendőre vált. Orbán János Dénes Hivatalnok-lírájáról (könyvismertetés)
                                                                                                                                         99/11:44-61

       Kölcsey Ferenc „költözködő” verssorai Kovács András Ferencről. Idézetek és a mai versalkotás
(tanulmány)                                                                                                                          95/4:69-82

       A költőről, akinek legalább egy föltett kérdése akad. Lövétei Lázár László Távolságtartások
című kötetéről (tanulmány)                                                                                                     01/6:73-82

       Miklóssy Mária képei elé. Társszerző: Kelemen Zoltán (ismertető)                                                95/1:34

       O. J. D., X. Y. B., J. L. B. és a többiek (tanulmány)                                                              00/11:88-104

Füzi László

       Az elbeszélés gyönyörűsége. Gion Nándor: Mint a felszabadítók (könyvismertetés)                    97/4:83-86

       Márai Sándor: Föld, föld!... (könyismertetés)                                                                            92/5:83-84

       A sajátosság méltósága. A hetvenes évek Korunkja és Gáll Ernő sorsmetaforája (tanulmány)      96/1:36-46

 

Gál Sándor

       Közel az omega-ponthoz (esszé)                                                                                        00/6:103-106

Gáll Ernő

       Kisebbségi elit a hagyomány és a modernizáció feszültségében (esszé – könyvismertetés)        99/1:53-61

       Lukács, a „heidelbergi kör” és (erdélyi) utóéletük (előadás)                                                       95/3:59-63

       A „román jelenség” enciklopédikus kutatója (könyvismertetés)                                                  96/7:54-58

       Szküllák és Kharübdiszek közt... (beszélgetés)                                                                      92/4:26-37

       Volt-e „romániaiság”? (tanulmány)                                                                                          96/1:27-36

       *Füzi László                                                                                                                         96/1:36-46

Gáspár (B.) Árpád

       A fal. M. Duras emlékére (elbeszélés)                                                                                    97/6:19-25

       Mondd, anyám, minden leány... Szégyeneim (elbeszélés)                                                      95/11:12-16

       A Vezér portréja (elbeszélés)                                                                                                 94/2:10-17

Gerold László

       Főszerepben az irodalom. Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története
(könyvismertetés)                                                                                                               99/10:97-100

       Modernség-jelenségek a vajdasági magyar irodalomban (tanulmány)                                         95/1:44-48

Gion Nándor

       Ahol szépek a tengeri kagylók (elbeszélés)                                                                             95/6:10-21

       Átölelni (elbeszélés)                                                                                                                00/7:9-13

       „Hiszek az álmokban, mindenekelőtt a saját álmaimban” (beszélgetés)                                      94/6:15-17

       „...izgalmasan kezdődött eszmélésem a szülőfölddel” (beszélgetés)                                          93/5:10-13

       Nemesi származékok (elbeszélés)                                                                                           94/6:7-14

       *Árpás Károly                                                                                                             01/2:75. diákmell.

       *Füzi László                                                                                                                         97/4:83-86

       *Márkus Béla                                                                                                                        98/2:72-77

       *Pécsi Györgyi                                                                                                                      99/4:72-76

       *Pintér Lajos                                                                                                                         92/1:93-95

G. Komoróczy Emőke = Komoróczy Emőke, G.

Gömöri György

       1945. május 9. (vers)                                                                                                                 99/2:10

       Állapotok (vers)                                                                                                                         96/5:35

       Ami nincs, dalban elbeszélve (vers)                                                                                           99/11:31

       Apám panaszkodik (vers)                                                                                                     02/10:28-29

       Brahms, III/3 (vers)                                                                                                                    98/3:15

       Chagall sírja (vers)                                                                                                                02/3:15-16

       Clive Wilmer beszélgetése Seamus Heaneyvel (fordítás)                                                          96/8:67-71

       Dilemma (vers)                                                                                                                            94/8:8

       Dolce vita (vers)                                                                                                                           93/8:6

       Edgar Allan Poe és Dsida Jenő Szerenád Ilonkának c. verse (tanulmány)                                   94/5:56-63

       Egy (még olvasó) író zsörtölődéseiből (vers)                                                                                  98/3:16

       Egy tudományos folyóirat margójára (vers)                                                                                    01/1:52

       Egy vacsora utóhatásai (vers)                                                                                                      92/11:6

       Előzetes egy antológiához (vers)                                                                                                 97/4:59

       A forrásnál (vers)                                                                                                                          92/1:3

       Glosszák egy színdarabhoz (vers)                                                                                                 94/2:9

       Hajnali ihlet (vers)                                                                                                                       97/4:59

       Hóesésben (vers)                                                                                                                         94/8:8

       Jegyzet Balassihoz (vers)                                                                                                             94/2:8

       Kóborló vasárnap F. Jolánnal. Dsida Jenő emlékének (vers)                                                             94/8:7

       Költőt temetünk (vers)                                                                                                               02/10:28

       Közérzet-jelentés egy nizzai szállodából (vers)                                                                             02/3:15

       Lerakat (vers)                                                                                                                               92/1:3

       Márai hazatér Párizsból (vers)                                                                                                     92/11:6

       Novemberi emlék (vers)                                                                                                               95/11:3

       Panasz (vers)                                                                                                                             99/2:11

       Pesti mellékutca (vers)                                                                                                              93/8:6-7

       Radnóti Miklós: Tajtékos ég (tanulmány)                                                                                 95/5:39-44

       Repülőúton (vers)                                                                                                                       95/11:4

       Romlott mártás (vers)                                                                                                                 01/1:52

       Saját végzet (vers)                                                                                                                       93/8:6

       Seamus Heaney: Anahorish (versfordítás)                                                                                96/8:71-72

       Seamus Heaney: Büntetés (versfordítás)                                                                                  96/8:72-73

       Szélűző (vers)                                                                                                                            98/3:15

       Szonett a barátságtalan bécsiekről (vers)                                                                                       94/2:8

       A tél illata (vers)                                                                                                                         96/5:35

       Teleki László történeteiből (vers)                                                                                                99/11:30

       Temetések (vers)                                                                                                                         92/1:4

       Újra nekrológ (vers)                                                                                                                     97/4:60

       Várjuk a tiszta inget (vers)                                                                                                           95/11:3

Görömbei András

       „Mítosztalan már, de lelkiismeret még”. Farkas Árpád költészetéről (könyvismertetés)                 92/6:88-92

Grendel Lajos

       És eljön az országa (regényrészlet)                                                                                        96/7:13-19

       Nálunk, New Hontban. (Részlet) (próza)                                                                                  01/1:36-48

       Pannon mitológia? (tanulmány)                                                                                               02/4:53-61

       *Gróh Gáspár                                                                                                     92/7:86-88; 93/11:88-90

       *Németh Zoltán                                                                                                                  01/12:94-101

       *Olasz Sándor                                                                                                                   96/1:104-109

       *Tőzsér Árpád                                                                                                                       99/3:50-68

Gróh Gáspár

       Grendel Lajos: Elszigeteltség vagy egyetemesség (könyvismertetés)                                        92/7:86-88

       Grendel Lajos: Az onirizmus tréfái (könyvismertetés)                                                              93/11:88-90

Guelmino Sándor

       Magánapokalipszisok. Szemelvények egy hosszabb poémából                                                92/5:32-37

Gy. Szabó Béla = Szabó Béla, Gy.

Gyímesi Éva, Cs.

       Egy virtuális monográfia. Láng Gusztáv: Dsida-értelmezései (könyvismertetés)                         97/12:88-91

       [Az első Forrás-nemzedék] (bevezetés)                                                                                       98/7:54

       Evangélium és esztétikum. Szigeti Lajos Sándor kötetéről (könyvismertetés)                           97/12:92-96

       Két kultúra peremvidékén. Tudomány és egyetem a kisebbségi létben (tanulmány)                      96/1:3-11

       A másként gondolkodó Makkai (tanulmány)                                                                             98/6:57-67

       *Blénesi Éva                                                                                                                        00/4:98-101

György Attila

       Város, templomokkal és szilvapálinkával (próza)                                                                     96/10:54-55

       *Kelemen Zoltán                                                                                                                    99/2:81-85

 

Handi Péter

       Fénycsóva (vers)                                                                                                                        98/2:32

       Harminckilenc fok (vers)                                                                                                              98/2:33

       Menekülés egy reneszánsz festménybe (vers)                                                                          98/2:33-34

       Monet: Szénakazal (vers)                                                                                                            98/2:33

       Szobor (vers)                                                                                                                             98/2:32

       Tájak alkuja (vers)                                                                                                                  98/2:34-35

Harag György

       Színház és dramaturgia (beszélgetés)                                                                                    95/8:78-94

Hargitai Péter

       Bálványteremtő ima (vers)                                                                                                         96/12:38

       „Elment anyád” (vers)                                                                                                                96/12:39

Harkai Vass Éva

       Razglednicák (vers)                                                                                                               02/4:27-28

Harmat Pál

       A járványtörténet aktualitása (esszé)                                                                                      94/5:92-96

Határ Győző

       Az ál-gondolás (vers)                                                                                                             02/7:43-44

       Babaság. (Személycsere) (vers)                                                                                                 02/7:44

       Bagoly (vers)                                                                                                                        96/7:11-12

       A bátor Mediátor (vers)                                                                                                               96/7:10

       Bele a körforgásba (vers)                                                                                                            99/11:4

       Betegtükör (vers)                                                                                                                         98/2:6

       Blaszfém (vers)                                                                                                                         99/11:6

       Boltos (vers)                                                                                                                           96/7:9-10

       Bölcsesség (vers)                                                                                                                       99/4:3

       Broadway (vers)                                                                                                                        99/11:3

       Budiárium (budi-diárium) (vers)                                                                                                     95/4:6

       Csatavesztés (vers)                                                                                                                   99/11:5

       Cselédkönyv (próza)                                                                                                              94/9:36-37

       Csülleng-nóta (vers)                                                                                                                     97/2:5

       Dudi örököl. Tényvázlat (elbeszélés)                                                                                       95/2:10-16

       Ebgondolat odatúlról (vers)                                                                                                         99/11:4

       Egyenes adás (vers)                                                                                                                    94/4:4

       „Én nem tudok semmit, a nyelv tud mindent” (beszélgetés)                                                      94/1:10-14

       Esedékes (vers)                                                                                                                        02/2:36

       Félelmünk a jövőtől. Avagy keresnivalónk a jövőben (esszé)                                                       94/12:5-9

       „Figyelmeztetés”. Éttermi paradoxon (vers)                                                                                  99/11:4

       Fru fru (vers)                                                                                                                               95/4:5

       Függöny (vers)                                                                                                                          99/11:5

       Gyertyák tengerében. Baka István emlékének (vers)                                                                       96/9:4

       A Gyomai Gyom (vers)                                                                                                             95/8:3-4

       Halálfej (vers)                                                                                                                              95/4:4

       Helikopter (vers)                                                                                                                        02/7:45

       Húrtalan költő. Pótlás Theophrasztosz karaktereihez (vers)                                                          96/7:8-9

       Hústest (vers)                                                                                                                           98/10:5

       Istenhalál (vers)                                                                                                                           98/2:7

       Jóisten (vers)                                                                                                                        97/3:22-23

       A Karkasszban (próza)                                                                                                           95/2:7-10

       A képíró. Kass Jánosnak (vers)                                                                                            97/12:58-59

       Kert (vers)                                                                                                                                 99/11:5

       Kozmetika (vers)                                                                                                                      97/2:4-5

       Lejtő (vers)                                                                                                                           02/2:37-38

       Magas ég (vers)                                                                                                                        99/11:6

       »Még Elgondolni is Szörnyű« (próza)                                                                                       00/6:8-16

       Natipietativitás. Karácsony és kereszténység két sorban (vers)                                                     99/11:6

       Nótafaragók (elbeszélés)                                                                                                     95/12:11-28

       Nyelv-karám (vers)                                                                                                                       97/2:5

       Nyelvsír. (Magyar író idegenben) (vers)                                                                                        02/7:46

       Óda kiéneklésre (vers)                                                                                                                 99/4:4

       Orován úr (vers)                                                                                                                         98/10:6

       Politikus (vers)                                                                                                                          02/7:45

       Pótvendég (elbeszélés)                                                                                                             94/1:6-9

       Rímkeresztek (vers)                                                                                                                   02/7:42

       Sárkánykereskedés. A Karkassz-sorozatból (próza)                                                                94/9:34-36

       Sátántól Jézusig (vers)                                                                                                                97/2:6

       Sch. Mihálynak. Hetven utánra (vers)                                                                                          93/5:48

       Schopenhauer (vers)                                                                                                                 98/2:8-9

       Sétaeső (vers)                                                                                                                           99/11:3

       A szelídség rigolyái (vers)                                                                                                         94/4:6-7

       Szent Oroszország. Álomtörténet (próza)                                                                                 99/9:7-13

       Széptevés (vers)                                                                                                                       97/2:6-7

       Sziparionidész. (Színdarab-vázlat. Álomkezdemény) (próza)                                                     01/7:43-46

       A szúnyog létezés (vers)                                                                                                           94/4:5-6

       Tarisznya (vers)                                                                                                                         98/10:4

       Tiborc szól (vers)                                                                                                                    98/10:3-4

       Urnám ha jó vagy légy Tiszapart. Verselemzés                                                                        97/3:21-23

       Üveggolyó (vers)                                                                                                                   02/2:34-35

       A vágy végváraiban (vers)                                                                                                           99/11:5

       Verdun 1916-96 (vers)                                                                                                               97/2:3-4

       Vesztaszűz (vers)                                                                                                                       94/7:6

       Viola da gamba. 9. elégia (vers)                                                                                               96/12:6-7

       Virágerdő (vers)                                                                                                                        95/4:5-6

       *Alföldy Jenő                                                                                                     00/5:89-94; 01/10:88-92

       *Kelemen Zoltán                                                                                                                   97/2:87-90

       *Komoróczy Emőke, G.                                                                                       01/7:89-99; 02/7:86-91

       *Timár György                                                                                                                         01/10:11

       *Tüskés Tibor                                                                                                                       93/1:89-91

Heim András

       grafikái                                                                                                        99/9:6, 19, 70, 79, 110, 112

       *Kántor Lajos                                                                                                                    99/9:111-112

Herceg János

       *Vajda Gábor                                                                                                                        93/5:87-89

Hermann Gusztáv Mihály

       Székely nacionalizmus vagy rendi öntudat? Pillantás a 18-19. századok fordulójának székely
közéletébe (tanulmány)                                                                                                           92/6:65-74

Hervay Gizella

       *Pop, Anamaria                                                                                                                    95/4:31-33

Híd szerkesztősége

       Tiltakozunk! (jegyzet)                                                                                                               92/10:96

H. Nagy Péter = Nagy Péter, H.

Hollandia = Kibédi Varga Áron

Hornyik Miklós

       *Mák Ferenc                                                                                                                        92/7:88-90

Horvátország = Ćurković-Major Franciska; Mann Jolán

Huszár Sándor

       Egy nyugalmazott kötéltáncos vallomásai (Mondjuk, hogy – elbeszélés)                                   93/1:23-47

       Erkölcsileg magasszintű társalgás arról, hogy a tanú a bűnös (elbeszélés)                                93/5:16-29

       Feljegyzések a Phönix madárról, amely egész új és egész öreg. Naplólapok                             92/2:59-71

 

Írország = Kabdebó Tamás

 

Jancsó Elemér

       *Pomogáts Béla                                                                                                                02/10:99-106

Jánosházy György

       Ahogy Prométheusz máját a sas... (vers)                                                                                  93/11:61

       Ajtómon csak postás kopogtat (vers)                                                                                          95/3:32

       „All the world is a stage...” Variáció Shakespeare témájára (vers)                                                 93/11:61

       Burleszk szonett az elmúlásról (vers)                                                                                          97/4:62

       Előadás után (vers)                                                                                                                    97/4:61

       Esőznek a napok (vers)                                                                                                             95/3:33

       Fogynak a fények (vers)                                                                                                             96/3:24

       Frakkban a sarkvidéken (vers)                                                                                                    94/3:45

       Holtvágányon (vers)                                                                                                               97/4:61-62

       Magányos mécs (vers)                                                                                                               94/3:46

       Múlt időben (vers)                                                                                                                      95/3:32

       Száz év magány (vers)                                                                                                               96/3:25

       Szindbád-nosztalgia (vers)                                                                                                         96/3:25

       Tavasz, megint tavasz (vers)                                                                                                       94/3:45

       *Fabulya Andrea                                                                                                                   96/7:89-93

Janovics Jenő

       *Marosi Ildikó                                                                                                                       95/8:43-65

Juhász Erzsébet

       A délszláv háború és a vajdasági magyarság sorsa (előadás)                                                    95/5:64-69

       Egy regény szegedi fejezete (regényrészlet)                                                                           97/1:10-16

       Egyadta zengő tombolás (jegyzet)                                                                                         94/1:41-44

       Esti följegyzések. „Európa utáni honvágy”                                                                               92/6:61-62

       Esti följegyzések. A gyűlöletről                                                                                              92/5:39-42

       Esti följegyzések. Közép-Európa mint értékítélet?                                                                   92/6:59-61

       Esti följegyzések. A pokol: a másik nemzet. A sérült nemzettudatról                                        92/6:63-64

       A formatudat Mészöly Miklós és Danilo Kiš prózájában (tanulmány)                                          95/2:49-54

       „Mintha hirtelen valamennyi csillag kialudnék (jegyzet)                                                             93/8:33-34

       Oda- és elfelé. Krasznahorkai László: A Théseus-általános (könyvismertetés)                            94/1:85-88

       Párhuzamos történetek. Két mai szerb regényről (könyvismertetés)                                          97/7:70-73

       Saját sors? (jegyzet)                                                                                                             93/8:31-33

       Az ugartörés mint önmetafora. A vajdasági magyar irodalom két háború közti szakaszában
(tanulmány)                                                                                                                          96/1:92-98

       „Valami leköti bennem a dalt” (jegyzet)                                                                                   93/4:23-27

       *Fejér Ádám                                                                                                                       94/10:90-96

Jung Károly

       Aber nicht so einfach (vers)                                                                                                          96/7:7

       Apám (vers)                                                                                                                                94/1:4

       Átázott fotográfia (vers)                                                                                                             92/9:3-4

       Dal a hazáról (vers)                                                                                                                     92/9:4

       Egy költőre: enumeráció (vers)                                                                                                 97/11:3-4

       Ellenpontok (vers)                                                                                                                       94/5:4

       Fehér liliomszál (vers)                                                                                                               94/5:4-5

       Ha majd a harsonák (vers)                                                                                                           92/9:5

       Hajlékom, absíd, absíd! (vers)                                                                                                    96/7:4-5

       Kegyetlen férfikor (vers)                                                                                                               94/5:3

       A kérdésekről (vers)                                                                                                                    94/5:4

       Kinek a Léthe? (vers)                                                                                                                96/7:3-4

       Könnyű szél, dallam (vers)                                                                                                        96/7:5-6

       Máglyák Hirosima után. Megfigyelések és tapasztalatok (vers)                                                       94/1:3

       Magyarázat (vers)                                                                                                                       96/7:3

       Szerelem (vers)                                                                                                                           96/7:6

       Télvíz idején (vers)                                                                                                                    92/9:4-5

       A teremtésről (vers)                                                                                                                  94/1:4-5

       Vidéki följegyzések (vers)                                                                                                            92/9:3

       *Csányi Erzsébet                                                                                                                  94/1:69-75

 

Kabdebó Lóránt

       Kanyargós utakon (jegyzet)                                                                                                   94/3:62-65

Kabdebó Tamás

       Az állatok álmai (próza)                                                                                                         94/1:19-22

       Beszélgetés Cs. Szabó Lászlóval                                                                                         95/10:77-82

       Első vér (elbeszélés)                                                                                                             00/8:32-35

       Eppur si muove (esszé)                                                                                                         95/1:29-32

       A „hét évszázad”– angoloknak? (jegyzet)                                                                                95/6:64-74

       K2 (elbeszélés)                                                                                                                    96/7:22-25

       Két magyarságkép (esszé)                                                                                                    98/8:63-68

       Kétszerű történet (próza)                                                                                                       94/1:23-26

       A negyedik parancsolat (esszé)                                                                                             97/8:32-40

       Az ökológia kihívása (tanulmány)                                                                                           92/9:22-29

       Sárkányeregetés (vers)                                                                                                          94/5:29-30

       Se házát, se mezejét, (esszé)                                                                                              94/11:44-49

       Törökös. (1) Hasszán bég levele a szultánhoz (vers)                                                                    92/6:6-7

       Törökös. (2) Imaszőnyegen (vers)                                                                                              92/6:7-9

       Utazás a szívem körül (vers)                                                                                                 98/12:48-49

       zászlóBUGYOLÁLÁS (vers)                                                                                                        93/2:38

       Zengő kapufa. Orbán Ottó és a költészet (esszé)                                                                   02/10:30-38

       *Pomogáts Béla                                                                                                                   99/2:74-80

       *Szekér Endre                                                                                                                    95/10:83-86

Kalapis Zoltán

       *Bence Erika                                                                                                                        94/5:90-92

Kanada = Vitéz György

Kanadából áttelepült = Faludy György

Kántor Lajos

       Ady-jóslatok, 1994 (tanulmány)                                                                                              94/6:59-61

       Ady-margó, 1996 (esszé)                                                                                                     96/12:40-44

       Erdély magyar irodalma (tanulmány)                                                                                       94/2:63-69

       Ész és bűbáj avagy Európa és Csíkszentjehova? (esszé)                                                         98/1:32-36

       Fekete-fehérben a világ (jegyzet Heim Andrásról)                                                                 99/9:111-112

       Ihlet és korrekció, avagy: a nemzettudat karbantartása (esszé)                                                 97/8:41-46

       Kalandom az Unióval (jegyzet)                                                                                             96/10:10-14

       Kedd, szerda, csütörtök (elbeszélés)                                                                                    95/10:29-33

       Magyarságom és a madár-metaforák. 1998 novemberi utazás, adott témára (esszé)                   99/1:50-53

       Mai kilátó (jegyzet)                                                                                                            97/3:106-107

       Szabédi és a Mórok. Egy lezáratlan vita margójára, irodalomtörténeti közelítésben (tanulmány)   93/5:59-61

       Szabédi László és a mágnes (esszé)                                                                                     00/5:43-46

       Szomszédvárak lebontása (esszé)                                                                                         02/4:62-66

       Testvérek és tejtestvérek? Avagy: útban a többség felé... (előadás)                                           96/1:46-54

       *Márkus Béla                                                                                                                    00/3:108-112

Kántor László

       fényképfelvétele                                                                                                                         94/6:58

       *Lászlóffy Aladár                                                                                                                   94/6:57-58

Kányádi Sándor

       *Pécsi Györgyi                                                                                                    92/3:67-79; 02/4:71-90

Karácsony Zsolt

       Auberon egy lovagról beszél (vers)                                                                                              01/9:55

       Könyörgés Randalírhoz (vers)                                                                                                 01/9:55-57

       Tervagán kérleli Pincedét (vers)                                                                                                   01/9:54

       Tervagán szerelmetes sorokkal üzen (vers)                                                                             01/9:51-53

Karácsonyi Petra (írói név) = Bozsik Péter

Karátson Endre

       „...önmagunk ismerete híján képzeletünk ellenünk fordulhat” (beszélgetés)                               96/11:36-43

Kárpátalja = Ukrajna

Kass János

       Buday Györgyről (megemlékezés)                                                                                      01/9:101-102

Kászoni Zoltán

       Ügyvivőváltás Bécsben (köszöntő)                                                                                          94/5:46-47

Kelemen Zoltán

       Jelentés az Előretolt Helyőrségről (folyóirat-ismertetés)                                                          96/10:81-83

       Keserűsó (Kovács András Ferenc könyvének ismertetése)                                                       00/4:95-98

       „Légy fegyelmezett”. Lászlóffy Aladár könyvéről (könyvismertetés)                                         99/12:99-101

       Miklóssy Mária képei elé. Társszerző: Fried István (ismertető)                                                      95/1:34

       Múlandó emlékmű az időnek (Bogdán László könyvének ismertetése)                                       96/7:87-89

       Prospero protestál. Határ Győző: Álomjáró emberiség (könyvismertetés)                                   97/2:87-90

       Visszatérés helyett feltámadás. György Attila: A boszorkányok feltámadása
(könyvismertetés)                                                                                                                  99/2:81-85

Kemény Katalin

       A Szirént olvasom (Szőcs Géza szövegkönyvét)                                                                      00/7:57-58

Kende Péter

       *Elek Tibor                                                                                                                         95/11:86-93

Kibédi Varga Áron

       314 (vers)                                                                                                                                 97/8:47

       315 (vers)                                                                                                                             97/8:47-48

       316 (vers)                                                                                                                                 97/8:48

       326 (vers)                                                                                                                                 98/5:31

       327 (vers)                                                                                                                             98/5:31-32

       328 (vers)                                                                                                                                 98/5:32

       329 (vers)                                                                                                                             98/5:32-33

       330 (vers)                                                                                                                                 98/5:33

       349 (vers)                                                                                                                                 00/1:40

       354 (vers)                                                                                                                                 00/1:40

       357 (vers)                                                                                                                                 00/1:41

       358 (vers)                                                                                                                                 00/1:41

       390 (vers)                                                                                                                                 01/5:32

       391 (vers)                                                                                                                            01/5:32-33

       411 (vers)                                                                                                                                 02/4:46

       412 (vers)                                                                                                                                 02/4:46

       413 (vers)                                                                                                                                 02/4:47

       414 (vers)                                                                                                                                 02/4:47

       Három világ szegélyén (napló)                                                                                                02/5:28-32

       Hozzászólás a regény-körkérdéshez (esszé)                                                                          98/1:43-46

       „...legyőzhetetlen távolság van élet és irodalom között” (beszélgetés)                                        97/8:49-53

       A multikulturalitás felé (esszé)                                                                                             99/10:67-70

       *Borbély Szilárd                                                                                                                  02/1:98-101

Király Farkas

       hobo XVI (vers)                                                                                                                        96/10:53

       hobo XIX (vers)                                                                                                                          97/9:55

       hobo XX (vers)                                                                                                                           97/9:56

       látogatók – József Attila, Altató (vers)                                                                                        96/10:53

       patt (vers)                                                                                                                                 97/9:55

       senorita 4 (vers)                                                                                                                        97/9:55

Király László

       Árva várva (vers)                                                                                                                    02/2:52-53

       Az ajtó (vers)                                                                                                                            99/9:52

       Csúfhistóriák. Ötvenhatvan (vers)                                                                                                  97/1:5

       Délvidék (vers)                                                                                                                         97/10:30

       Garibaldi-híd (vers)                                                                                                                     93/10:4

       Helyzetjelentés (vers)                                                                                                                93/10:5

       Hófolt (vers)                                                                                                                          01/9:33-34

       Jó reggelt (vers)                                                                                                                    99/9:49-51

       Katasztrófa (vers)                                                                                                                      01/9:35

       Kivezető (vers)                                                                                                                          01/9:34

       Levlap (vers)                                                                                                                              01/9:33

       Nyelvemlék. Második vers Charlotte-nak (vers)                                                                               97/1:6

       A nyitott ablak (vers)                                                                                                                  01/9:35

       Partraszállás (vers)                                                                                                                  97/10:29

       Posztmodern (vers)                                                                                                                   93/10:4

       Ringató (vers)                                                                                                                     97/10:29-30

       A sánta könyv (vers)                                                                                                                  99/9:49

       Sókert (versfüzér)                                                                                                                  99/9:49-52

       Szerelmeink (vers)                                                                                                                02/2:51-52

       A szibárdok története (vers)                                                                                                        02/2:53

       Születésnapomra (vers)                                                                                                             99/5:14

       Tisztálkodás a régi várban (vers)                                                                                                 02/2:51

       A vadászat (vers)                                                                                                                       02/2:54

       Vagy talán (vers)                                                                                                                       93/10:5

       A vistai harangláb (vers)                                                                                                             99/9:51

       *Széles Klára                                                                                                                     97/10:67-77

Király Zoltán

       Logikus elmebontás. In memoriam Kassák Lajos (vers)                                                                97/9:57

       Lucky Strike I. (vers)                                                                                                                  97/9:58

       Lucky Strike II.  Három szédült buddhista pap társaságában (vers)                                                97/9:59

       Nedves cigaretta és utazási vágy (vers)                                                                                       97/9:58

       Virtuális realitás (vers)                                                                                                               97/9:57

Kiss László

       Kettesben, ha kell, Jolánnal; Ami Ginát visszatartja, kábé hamarost, de húsz év múlva tuti
(Orbán János Dénes-paródia)                                                                                                01/10:28-29

       Némák (Márai Sándor-paródia)                                                                                             01/10:26-27

Kocsis István

       A kitüntetés. Dráma két részben                                                                                          00/10:32-54

       „Nem csak megtalálni kell az Átjárót, át is kell haladni rajta” (beszélgetés)                              00/10:55-63

Komoróczy Emőke, G.

       „Semmit nem hallgathatunk el, ami bennünk gondolódik”. Határ Győző: Antibarbarorum libri I-II. (könyvismertetés)                                                                                                                  02/7:86-91

       „A szenvedés íjára feszitve: húrod messzebre hord”. Határ Győző: A Karkasszban
(könyvismertetés)                                                                                                                  01/7:89-99

Koncsol László

       Agnus Dei (vers)                                                                                                                         96/2:3

       Kyrie (vers)                                                                                                                                 96/2:4

Koncz István

       A füst dolga (vers)                                                                                                                    93/11:74

       „A homo moralisnak átkozottul nehéz a sorsa” ( beszélgetés)                                                 93/11:75-79

       A Tisza partján (vers)                                                                                                           93/11:71-72

       Virágének (vers)                                                                                                                      93/11:73

Kontra Ferenc

       Állomáskereső (elbeszélés)                                                                                                   96/2:60-62

       Apa helyén (elbeszélés)                                                                                                        95/7:15-17

       Apis mellifica (elbeszélés)                                                                                                         93/3:7-9

       „...a háború nem hagyta, hogy elmeneküljek” (beszélgetés)                                                      97/2:50-54

       A hold hazavezet (elbeszélés)                                                                                                92/7:22-24

       A kastély kutyái (elbeszélés)                                                                                                 02/4:12-26

       Ki szúrta le a kutyát Messkirchben? (elbeszélés)                                                                    97/2:40-49

       Magyarország. Elejétől fogva (elbeszélés)                                                                               00/4:30-37

       Memorial (elbeszélés)                                                                                                           02/11:6-12

       Privigyiék (elbeszélés)                                                                                                           93/8:35-40

       Sehol a világon (próza)                                                                                                          95/2:28-30

       Úgy törnek el (esszé)                                                                                                              94/5:6-10

       *Bence Erika                                                                                                                        95/7:87-89

       *Fekete J. József                                                                                                                  94/1:88-92

       *Pécsi Györgyi                                                                                                                     00/4:91-95

Kós Károly

       *Cseke Péter                                                                                                                        01/8:67-73

       *Mák Ferenc                                                                                                                        92/6:95-99

Kovács András Ferenc

       Agebek, latrok lakomáján. Anonymus Transsylvanus, 1697 (vers)                                                 97/9:3-4

       Allegóriát rögtönöz önmagáról (vers)                                                                                            92/8:39

       Bírálóimhoz, születésnapomra. Plágium! (vers)                                                                           93/9:6-7

       Calvus Achata felé hajózik (vers)                                                                                                  98/8:3

       Calvus Apollóhoz fohászkodik (vers)                                                                                          98/10:10

       Cloaca Maxima. (Grafitto cézári közvécéből) (limerick)                                                                02/10:23

       Csigó, 1993. július 17-én (vers)                                                                                                     93/9:6

       Dallam. Emily Dickinson emlékére (vers)                                                                                     93/4:19

       Együgyű ének. Hommage à József Attila (vers)                                                                            92/8:39

       Erdélyi (limerick)                                                                                                                       01/9:15

       Falfirka Seneca síremlékén (limerick)                                                                                        02/10:23

       Félsorok (vers)                                                                                                                          92/3:23

       Hat limerick                                                                                                                          01/9:15-16

       Introitus (vers)                                                                                                                             96/8:4

       „Az író embernek magával és a világgal kell megmérkőznie...” (beszélgetés)                              95/2:17-21

       Írország panasza (limerick)                                                                                                        01/9:15

       Józsefattilás törmelékek (vers)                                                                                                    97/3:13

       Kontrasztok, 1940. „Szép vagy, gyönyörű vagy...” (limerick)                                                        02/10:25

       Kölcsey Ferenc lehajtja fejét. Szatmári iskolám ünnepére (vers)                                                   94/6:3-4

       Libuka meg a taliga (vers)                                                                                                    02/12:21-22

       Madonna gyermekkel. Michelangelo: Pietà (vers)                                                                     92/8:39-40

       Minoritates mundi (limerick)                                                                                                       01/9:15

       A mintajambus egyre drámaibb. Fecnik, tanítványoknak (vers)                                                    99/10:4-5

       Morbus Hungaricus (limerick)                                                                                                   02/10:24

       Nászdal (vers)                                                                                                                           92/3:22

       Óda baráti redaktoromhoz! (vers)                                                                                                  98/8:4

       Ophelio Barbaro búcsúzik (vers)                                                                                               99/10:3-4

       Palatinusi gúnydal. Kavafisz ismeretlen verseiből (vers)                                                                  01/5:3

       Paleokritika (limerick)                                                                                                                01/9:16

       Póz, a homály homálya. József Attila után (vers)                                                                           96/8:3

       Professzor Tzimbalom gyászdalotskája. Lázáry René Sándor emlékére (vers)                                  94/6:6

       Que sommes-nous? (limerick)                                                                                                  02/10:24

       Római grafitto (limerick)                                                                                                           02/10:23

       „Száll a tavasz...” (vers)                                                                                                         92/3:21-22

       Szegedi költők (vers)                                                                                                                 97/3:14

       Szegmentum (vers)                                                                                                                   93/4:19

       Szép labdaházi esküvések! Politikai fennköltemény (vers)                                                            00/7:3-5

       Színikritika (limerick)                                                                                                                 01/9:16

       Szirventesz erdélyi költőkről (vers)                                                                                          98/10:7-10

       Talizmán: Trisztán sóhaja (vers)                                                                                             93/4:19-20

       Tetétleni Atyafiak (vers)                                                                                                            02/12:21

       Transylvanian dreams (limerick)                                                                                                  01/9:16

       Vásárhelyi csendélet (limerick)                                                                                                 02/10:24

       Vásárhelyi sóhajtás (vers)                                                                                                            96/8:3

       Von jetz an (vers)                                                                                                                      93/4:20

       Weöresiáda. Váteszi szózat utókoromhoz (vers)                                                                         94/6:4-5

Kovács András Ferenc (Alekszej Asztrov néven)

       Angelus (vers)                                                                                                                             95/4:9

       Jelenések (vers)                                                                                                                          95/4:8

       Kolkhiszi fénykép (vers)                                                                                                               95/4:9

       Levél barátaimhoz (vers)                                                                                                              95/4:7

       X-hez (vers)                                                                                                                                95/4:8

Kovács András Ferenc (Caius Licinus Calvus néven)

       I (vers)                                                                                                                                     99/4:5-6

       II (vers)                                                                                                                                       99/4:6

       III (vers)                                                                                                                                      99/4:7

       IV (vers)                                                                                                                                     99/4:7

       *Fried István                                                                                                                         95/4:69-82

       *Kelemen Zoltán                                                                                                                   00/4:95-98

       *Mecseki Rita Eszter                                                                                                                 01/10:3

       *Nagy Péter, H.                                                                                                                  98/10:78-82

       *Szekér Endre                                                                                                                  02/4:100-102

       *Tóth Ákos                                                                                                                      02/10:117-120

Kovács András Ferenc → Lázáry René Sándor (önállósult írói név)

Kovács György

       Gyom, amit irtani kell (jegyzet)                                                                                              92/2:68-71

Kovács Kázmér, b (írói név) = Papp p Tibor

Kovács Levente

       Látlelet a sorvasztásról. A romániai magyar színházak helyzete. Elsorvasztási törekvések.  Kivándorlás.Remények és további veszélyek (tanulmány)                                                          92/8:88-96

Kovács Sándor Iván

       Szabó T. Attila emlékezete (tanulmány)                                                                                97/11:83-88

Köntös Szabó Zoltán

       K. tiszteletes diáriuma. Fejezet a Trianon gyermekei c. (családi) krónika II. kötetéből (próza)      93/8:45-56

       K. tiszteletes diáriuma. Fejezet a Trianon gyermekei c. (családi) krónika II. kötetéből (próza)      94/5:48-55

       *Tüskés Tibor                                                                                                                       93/3:87-90

Köpeczi Béla

       Románok és magyarok. Honnan jövünk, mik vagyunk és hová tartunk? (esszé)                          99/3:69-78

 

Ladányi István

       Lexicon O. T. – egy szócikk megkísértése. Tolnai Ottó: Versek könyve (könyvismertetés)          94/4:87-92

Lajtha László

       levelei Bözödi Györgyhöz                                                                                                     92/12:63-67

Lakatos Mihály

       A búcsú (elbeszélés)                                                                                                           96/10:40-46

       „Csináljátok úgy ahogy akarjátok.” És mi csináltuk. „Serény Múmia” – fiatal erdélyi írók
(bevezetés)                                                                                                                         96/10:21-22

László Noémi

       átváltozás (vers)                                                                                                                  97/11:19-20

       aurora borealis (vers)                                                                                                                97/11:20

       Holdfény-szonáta (vers)                                                                                                       97/11:20-21

       Krónika (vers)                                                                                                                          97/11:22

       Látlelet (vers)                                                                                                                          96/10:28

       Ma elcsodálkozol (vers)                                                                                                       96/10:28-29

       Negatív (vers)                                                                                                                          96/10:29

       Történet hézagokkal (vers)                                                                                                        97/11:21

       az utolsó próbatétel (vers)                                                                                                        97/11:19

       Virrasztó (vers)                                                                                                                        96/10:30

Lászlóffy Aladár

       „301” (vers)                                                                                                                                 96/6:5

       Abszolút hallás (vers)                                                                                                                  00/3:4

       Ad Sagittas (vers)                                                                                                                       00/8:7

       Ádám duzzog (vers)                                                                                                                  01/2:6-7

       Amíg táncol, addig élek (vers)                                                                                                      01/9:3

       „...az antik Hellászba sem kaphattam útlevelet” (beszélgetés)                                                    95/1:9-11

       Asztali arcom (vers)                                                                                                                   96/12:8

       Babilon vizei (vers)                                                                                                                      92/2:3

       A bécsi bácsi (vers)                                                                                                                   97/3:24

       Az égbolt márciusban (versfüzér)                                                                                               96/6:4-5

       „Egy vers egyedül jár az utcán”. 1992. szeptember 22-én lenne 70 éves Majtényi Erik (vers)              92/9:6

       Fájok, mint élő barométer (vers)                                                                                                   92/2:4

       Farkas nevére (versfüzér)                                                                                                          97/5:4-5

       Farkas-Farkas (vers)                                                                                                                 97/5:4-5

       Fehér a téli láthatár (vers)                                                                                                          95/6:8-9

       Fehér hó fia (vers)                                                                                                            93/1:3; 02/3:3

       Forgalom (vers)                                                                                                                         99/3:19

       A föld (vers)                                                                                                                                95/1:6

       Földrengés (vers)                                                                                                                       93/12:8

       Fügefalevél (vers)                                                                                                                        92/7:6

       A gladiátor imája (vers)                                                                                                              98/3:12

       Göncöl-ügyek (vers)                                                                                                                  96/6:4-5

       Gyalog-Farkas (vers)                                                                                                                   97/5:4

       Halott radar (vers)                                                                                                                        95/6:8

       (Hangok a tereken) (vers)                                                                                                           97/10:3

       Honlelet (vers)                                                                                                                           99/10:6

       Hull (vers)                                                                                                                                   95/6:9

       Húsvét (vers)                                                                                                                               98/7:4

       Huszár-Farkas (vers)                                                                                                                   97/5:4

       Időzítve (vers)                                                                                                                              95/6:9

       Isa pur (vers)                                                                                                                             93/12:7

       A keret (vers)                                                                                                                            96/10:3

       Kollektív ars poeticák (esszé)                                                                                                96/1:12-14

       Kolozsvári laudáció (esszé Kántor László fotóművészről)                                                          94/6:57-58

       Kronosz ó ma! (vers)                                                                                                               99/10:6-7

       A küldönc (vers)                                                                                                                          01/2:7

       Légszomj (vers)                                                                                                                        93/1:3-4

       Lessing-menüett (vers)                                                                                                                93/6:6

       Magánálom (vers)                                                                                                                      95/12:7

       A magyar-magyar fejlemény-viszonyról. Egy ideiglenesen Magyarországon állomásozó
határontúli olvasatai (esszé)                                                                                                   99/1:38-50

       Május 18. (vers)                                                                                                                          98/7:3

       A megtöretés se valóság (vers)                                                                                                     01/9:4

       Metamorfózisok (vers)                                                                                                                 96/6:4

       Miért hallgatsz Isten-Edison? (vers)                                                                                            01/2:6-8

       Monumentum (vers)                                                                                                                   97/10:4

       „Nem elegendő hogy kitessék”(vers)                                                                                       99/3:19-20

       Nézem a télen-baktatót (vers)                                                                                                       94/9:3

       Nyitott ablak (vers)                                                                                                                      95/1:5

       Októberi himnuszok (előadás)                                                                                                01/1:66-69

       Opera omnia (vers)                                                                                                                    96/10:4

       Opus-hármas (versfüzér)                                                                                                         96/10:3-4

       Piros csizmák tele? (vers)                                                                                                          02/3:34

       A pontos idő (vers)                                                                                                                      92/7:6

       Sebestyén (vers)                                                                                                                         92/7:6

       A sorfal (vers)                                                                                                                           94/9:4-5

       A szenvedés (vers)                                                                                                                 96/10:3-4

       Szépség (vers)                                                                                                                          98/3:14

       Sziszifusz optimizmusa (próza)                                                                                                 95/1:6-8

       Szükséghelyzet (versfüzér)                                                                                                       95/6:8-9

       Szüless tovább (vers)                                                                                                                 95/12:8

       A tiltott-tűrt-tanácsolt idejéből (vers)                                                                                            93/12:7

       Toldi dele (vers)                                                                                                                           01/9:5

       Ugyan milyen bolygó fények (vers)                                                                                             02/3:3-4

       Új s újabb passiók (vers)                                                                                                           02/9:3-5

       A vadász (vers)                                                                                                                         99/3:20

       Vasútépítők (vers)                                                                                                                    00/3:3-4

       Vátra (vers)                                                                                                                                 93/6:5

       A védőszenthez (vers)                                                                                                                 00/8:6

       Vissza a Forrásokhoz (beszélgetés)                                                                                       98/7:47-54

       Zászlós emberek (vers)                                                                                                              98/3:13

       *Kelemen Zoltán                                                                                                                99/12:99-101

       *Széles Klára                                                                                             96/6:6-8; 99/10:63. diákmell.

Lászlóffy Csaba

       Az „áldozat” (vers)                                                                                                                     99/1:30

       Az angyalok relatív örökkévalósága (vers)                                                                                    02/4:31

       Anyámban nincs időzavar (vers)                                                                                             02/4:31-32

       Bástya közi elégiák (versfüzér)                                                                                               93/9:22-24

       Dal a vásárra vitt életről (vers)                                                                                                     93/9:24

       Az emberkerülő (elbeszélés)                                                                                                  02/12:8-17

       Ezredvégi zsánerkép (vers)                                                                                                  01/11:39-40

       Felhőszakadásban (vers)                                                                                                          01/11:43

       Halálra szánt zsoltár (vers)                                                                                                   01/11:40-41

       A két örök udvarfi: Rosencrantz és Guildenstern (vers)                                                           01/11:41-42

       Kiválasztottak. Bibliai házak (vers)                                                                                         01/1:32-34

       Könyvjelző (vers)                                                                                                                   01/1:34-35

       Levél a másikra gondolva (vers)                                                                                              99/1:31-32

       Meghitt kettesben (elbeszélés)                                                                                              97/6:39-42

       A napnyugati hercegnő (elbeszélés)                                                                                     94/11:23-36

       „Nem meghalni, hanem élni nehéz a haza földjén” (beszélgetés)                                               99/1:33-37

       Neve: áldás (vers)                                                                                                                 93/9:22-23

       Opus 2000-ben (vers)                                                                                                            99/1:30-31

       A régi költők kertje (vers)                                                                                                          01/11:44

       Szabadság-káprázat (vers)                                                                                                   97/10:31-32

       Szabólőrinces április (vers)                                                                                                         02/4:30

       Szókratész és a strucc (vers)                                                                                                93/9:23-24

       Ütőerek (vers)                                                                                                                       92/6:28-29

       Zarándok a vásárosseregben. (Egy pályaképhez, 1908) (próza)                                                 00/8:61-64

       A zsarnok szerencséje (vers)                                                                                                 92/6:26-28

Latrán Ibolya

       A Mezőség írója. Wass Albert Csaba című regényéről (tanulmány)                                           00/5:70-78

Lázáry René Sándor

       Ablakomból (vers)                                                                                                                      97/4:56

       Addenda (vers)                                                                                                                         01/8:5-6

       Alexander Renatus (vers)                                                                                                           00/5:17

       (Alexandria...) (vers)                                                                                                                  02/8:11

       (Álmodj csak egy sort...) (vers)                                                                                              02/3:27-28

       (Álmomban ördögök görgettek...) (vers)                                                                                       02/8:10

       András napjának éjjelén (vers)                                                                                                    95/9:29

       Antipoétika. Műkedv-ellő vers-ellő keserve (vers)                                                                      96/6:32-33

       Arnautz D’Aubéronz dala (vers)                                                                                                  99/2:6-7

       Asztrális elégia (vers)                                                                                                          97/12:22-24

       Bácsi-torok! (vers)                                                                                                                     97/4:57

       Badarságok, szóbeszédek (vers)                                                                                               01/8:6-7

       Billet doux Boriskának (vers)                                                                                                      97/4:57

       Bolond Istók versikéje (vers)                                                                                                       96/6:34

       Boriskához, futólag (vers)                                                                                                           97/4:56

       Cech (vers)                                                                                                                               98/4:78

       Corvina (vers)                                                                                                                            96/2:46

       Csáky bácsi arczképe (vers)                                                                                                      97/4:57

       Csangani szépség (vers)                                                                                                       98/4:78-79

       Diárium (vers)                                                                                                                       95/9:29-30

       Edények romlása (vers)                                                                                                         95/9:30-31

       Egy falevélre (vers)                                                                                                                      94/9:6

       Egy kritikushoz (vers)                                                                                                                96/6:33

       Elmúlás (vers)                                                                                                                           96/2:47

       Erdélyi harangok (vers)                                                                                                                94/9:8

       Erdélyi kripta: Pantheon (vers)                                                                                                    95/9:32

       Eufrosina igaz tüköre (vers)                                                                                                        00/5:16

       Ficzfapoéta sírfelirata (vers)                                                                                                        95/2:22

       Flandria, őszi brabant (vers)                                                                                                       98/4:77

       Fönn, Kaledóniában (vers)                                                                                                          98/6:27

       Guirlande-szonáta (vers)                                                                                                      96/12:45-49

       (A hajnal kardja...) (vers)                                                                                                        02/8:11-12

       Hérakleitosz szomorúsága. Fohász világi folyókért (vers)                                                            97/12:24

       (Idők suhannak...) (vers)                                                                                                             02/3:29

       Ifjúság (vers)                                                                                                                             96/2:46

       Inter arma (vers)                                                                                                                        98/4:79

       Invokáció (vers)                                                                                                                         96/2:45

       Italiamia. Frosina Amalfiban, maggio, anno 1819. (vers)                                                                  01/8:5

       Itinerarium Transsylvanicum (versfüzér)                                                                                   96/2:45-47

       Jákobi strófa (vers)                                                                                                                    96/2:46

       (Jöjj, tavasz...) (vers)                                                                                                                  02/3:27

       Július (vers)                                                                                                                              98/4:76

       Khínai fantázia (vers)                                                                                                                   93/6:7

       Kis magyar groteszk (vers)                                                                                                          94/9:7

       Kolozsvár, óvár, kisfiú. Emlék-töredék (vers)                                                                                98/6:28

       Krónikás ének töredéke (vers)                                                                                                    98/6:29

       Kuruc nóta (vers)                                                                                                                       96/2:45

       (Lázárykám, mi lelt?...) (vers)                                                                                                     02/8:12

       Leám! Leácska!... (vers)                                                                                                             02/3:26

       Lujza, nyiss ajtót!...) (vers)                                                                                                         02/8:10

       Magyar vázlat (vers)                                                                                                                   96/6:34

       Magyaross, tizenegyess, nóta (vers)                                                                                           96/6:34

       Máramarosban (vers)                                                                                                                 96/2:45

       Maros-vásárhelyi gondolatocskák (vers)                                                                                  94/1:15-16

       Marosszéki sorok (vers)                                                                                                             96/2:47

       Megváltás (vers)                                                                                                                        96/2:46

       Melyben a múzsáknak panaszolkodik (vers)                                                                                95/2:24

       Metamorphoses Transsylvaniae (vers)                                                                                         95/9:31

       Mikes Kelemen mondja (vers)                                                                                                95/2:22-23

       No, vén legenda! Ady Endrének küldöm (vers)                                                                              96/6:35

       Orpheumi chanson (vers)                                                                                                          94/9:8-9

       Orpheusz (vers)                                                                                                                         97/4:58

       Öregség (vers)                                                                                                                          96/2:47

       Piere de Montsalvatz sestinája (vers)                                                                                         99/2:7-9

       Post scriptum (vers)                                                                                                                  98/4:78

       Postarét, 1854 (vers)                                                                                                                 98/4:76

       Profán látomás (vers)                                                                                                                 96/6:35

       Rambautz D’Aurenga nevére (vers)                                                                                               99/2:9

       Scharpendor(vers)                                                                                                                       93/6:7

       Sóhajtás (vers)                                                                                                                          96/2:46

       Sötétedő szememtől búcsúzom. Ady Endre könyvére (vers)                                                       94/9:9-10

       Szebeni táncszó (vers)                                                                                                              96/2:45

       Szekvencia (vers)                                                                                                                      96/2:47

       Szentábrahámi zápor (vers)                                                                                                        02/3:28

       Transsylván hősköltemény (vers)                                                                                            95/2:23-24

       Tutajosdal a Jangcén (vers)                                                                                                        98/4:79

       Ubi sunt? (vers)                                                                                                                           93/6:8

       Udvarhelyről Szeredába (vers)                                                                                                     96/2:46

       Ujfalvy Krisztinához. Írtam Kolosvártt, fársáng múltán, bőjtmás havában, anno 1817. (vers)             01/8:3-4

       Un parnassien (Le dernier des derniers) (vers)                                                                              97/4:58

       Vásárhelyi úrhatnámok. Bolyai Jánosról (vers)                                                                               01/8:4

       Vendégek (vers)                                                                                                                       94/9:6-7

       Vesztett magyar csaták után. Karácsonyi regös ének (vers)                                                         98/6:28

       Wiener lied (vers)                                                                                                                      98/4:77

       Zsoltár, várakozásban (vers)                                                                                                       94/9:10

Lázáry René Sándor (önállósult írói név) → Kovács András Ferenc

Léphaft Pál

       karikatúrái                                                                                                              01/10:15, 27, 68, 92

Lovas Ildikó

       Egyetlen történet. Részlet (az elbeszélésből)                                                                          00/4:47-50

       Mégse tréfa. Nagy Gáspár: Augusztusban, Ludvik Jahn nyomában (legény-részlet)
(könyvismertetés)                                                                                                                97/12:85-87

       „Nekem Szabadka a dolgom” (beszélgetés)                                                                            00/4:51-55

       A szénaboglya (elbeszélés)                                                                                                   98/3:17-23

Lövétei Lázár László

       Cinema Paradiso (vers)                                                                                                             02/3:5-7

       A döntés nehézsége (vers)                                                                                                       96/10:47

       Egy kicsit fáj (vers)                                                                                                                 02/10:3-4

       Első nyár (vers)                                                                                                                         00/4:44

       Fül (vers)                                                                                                                            98/11:45-46

       Gyermekdarab, rekviem (vers)                                                                                                    00/4:43

       A hús-test felhasználási módozatairól (tanulmány)                                                                   00/7:67-73

       A Kappel-ház. (V.-kurzus) (vers)                                                                                                 01/6:42

       Kisétálás (vers)                                                                                                                         97/9:69

       A kontárság erénye (vers)                                                                                                          97/9:68

       A könnyű préda (vers)                                                                                                                97/9:69

       Mit csinálok  a nagyszótárral (vers)                                                                                             97/9:70

       Olvad a fenséges (vers)                                                                                                            96/10:47

       A park-penzió. (A.-kurzus) (vers)                                                                                                 01/6:43

       Reggeli torna (vers)                                                                                                                  98/11:45

       Szerető (vers)                                                                                                                           00/4:43

       Tettvágyat ébreszt az emlékezés (vers)                                                                                       97/9:68

       Túlélési manőver (vers)                                                                                                             96/10:48

       *Fried István                                                                                                                         01/6:73-82

 

Macsovszky Péter

       Rigmusfaragás (vers)                                                                                                             97/2:55-64

magyar irodalom a határon túl = Olasz Sándor; Pomogáts Béla

magyar kisebbség = Pomogáts Béla

Magyari Barna

       Az erdélyi magyarok első levele (vers)                                                                                         94/5:43

       Az erdélyi magyarok harmadik levele (vers)                                                                                  94/5:44

       Az erdélyi magyarok második levele (vers)                                                                              94/5:43-44

Major Franciska, Ćurković = Ćurković-Major Franciska

Mák Ferenc

       Furcsán kanyargó, varázslatos út. Kós Károly: Életrajz (könyvismertetés)                                 92/6:95-99

       Az önpusztítás küszöbén. Burány Nándor: Margit-híd (könyvismertetés)                                92/3:106-109

       Önpusztító türelemjáték. Vagy ahogyan ő mondaná: Idő kérdése az egész...
Hornyik Miklós: Angol pázsit (könyvismertetés)                                                                       92/7:88-90

Makkai Sándor

       *Gyímesi Éva, Cs.                                                                                                                98/6:57-67

Mandics György

       Hattyúk és ludak (könyvismertetés)                                                                                      95/12:87-89

Mann Jolán

       Kánonproblémák Molnár Ferenc színdarabjainak magyar és horvát kritikáiban (tanulmány)
                                                                                                                                         02/10:88-98

Mányoki Endre

       Szemközt a pusztulással... Sinistra nostra (jegyzet)                                                              92/12:23-24

       Szemközt a pusztulással. Versek éve, 1991 (jegyzet)                                                              92/8:43-44

       *Híd szerkesztősége                                                                                                                92/10:96

Márai Sándor

       *Bod Tamás                                                                                                                         92/5:85-87

       *Fried István                                                                                                                         00/9:70-84

       *Füzi László                                                                                                                         92/5:83-84

       *Kiss László                                                                                                                       01/10:26-27

       *Szekér Endre                                                                                                                    94/11:86-89

Margittai Gábor

       Kő a tavon. Páll Lajos: Andromakhé uszályán (könyvismertetés)                                               97/8:77-78

Markó Béla

       Érintések (vers)                                                                                                                           93/2:3

       Hagyományőrzés és modernizációs törekvések Erdélyben (tanulmány)                                   94/12:53-57

       *Papp Ágnes Klára                                                                                                               95/4:90-93

       *Vasy Géza                                                                                                                         94/4:82-87

Márkus Béla

       Édesszájú mesék. Gion Nándor: Ez a nap a miénk (könyvismertetés)                                       98/2:72-77

       Féllábbal a valóságban. Kántor Lajos: Erdélyi sorskerék (könyvismertetés)                             00/3:108-112

       „A helyzet szüli a szöveget...” Újabb sorok romániai és szlovákiai magyar regényekről
(tanulmány)                                                                                                                          94/1:76-80

       A szolgák felelősségével. Sütő András: Erdélyi változatlanságok (könyvismertetés)                    02/7:77-85

Marosi Ildikó

       Adalékok a Szegedi Szabadtéri Játékok történetéhez. Bánffy Miklós és Janovics Jenő
rendezései (tanulmány)                                                                                                          95/8:43-65

Maurits Ferenc

       Kafka-illusztrációk                                                                         99/2:17, 20, 21, 35, 48, 52, 62, 89, 96

       rajzai                                                                                                          01/1:31, 35, 48, 61, 69, 108

       *Bányai János                                                                                                                      99/2:94-96

Mecseki Rita Eszter

       Hetvenkedés (Kovács András Ferenc-paródia)                                                                              01/10:3

Miklóssy Mária

       festményeinek reprodukciói                                                                         95/1:4, 11, 16, 19, 22