Külföldi irodalommal, kultúrával, történelemmel
kapcsolatos írások
(1992–2002)

 

A mutató a Tiszatáj 1992 és 2002 között megjelent 11 évfolyamában napvilágot látott külföldi irodalommal, kultúrával, történelemmel kapcsolatos írások adatait tartalmazza. A magyar szerzők nevét dőlt betűvel szedtük, hogy ezzel is megkülönböztessük őket a külföldi irodalom képviselőitől. A földrajzi hovatartozással kapcsolatos utalók vezérszavait a jobb észrevehetőség érdekében vastagított szedéssel közöljük.

A mutatóban közölt írások címeit, műfaját és lelőhelyét a szerző neve alatt közlöm. Ám az egy adott személyről vagy művéről szóló tanulmány, könyvismertetés tényét a megfelelő személy neve alatt is jelzem a „*” jel után megadott szerzői névvel és lelőhellyel. Ezen kívül még a további jeleket használom: „→” lásd még, valamint „=” lásd ott.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

 


 

Ahvenjärvi, Juhani

       A kapcsolat... (vers)                                                                                                                   97/6:55

       Az órák... (vers)                                                                                                                         97/6:55

       Seprű és ló... (vers)                                                                                                                    97/6:56

Ajgi, Gennagyij

       Barátom esküvőjére (vers)                                                                                                     00/11:68-69

       Búcsú a templomtól (vers)                                                                                                           98/1:30

       Egy téleleji requiemhez (vers)                                                                                                    00/11:65

       Gyerekként, elalvóban (vers)                                                                                                      00/11:66

       Gyerekkori kislány (vers)                                                                                                           00/11:69

       Gyermeki reggel (vers)                                                                                                          00/11:66-67

       Hódolat a dalnak. Harminchat változat csuvas és tatár népdaltémákra (vers)                                 96/9:6-10

       Íme: az Egy-Szakadék (vers)                                                                                                  98/1:27-29

       Madrigál egy költőre (vers)                                                                                                         00/11:70

       Megjön a hó (vers)                                                                                                                00/11:67-68

       Mező-Oroszhon: búcsúzás (vers)                                                                                                 98/1:29

       *Dronnyikov, Nyikolaj                                                                                                                  96/9:11

       *Veress Miklós                                                                                                                      98/1:30-31

Aladžić, Viktorija

       Bűvkör (próza)                                                                                                                       97/7:61-62

       Lutri (próza)                                                                                                                           97/7:62-66

Albahari, David

       Csalétek. (részlet) (próza)                                                                                                      97/7:49-55

       *Bányai János                                                                                                                         97/7:4-14

Alipiev, Petar

       Balkon (vers)                                                                                                                       98/12:63-64

       Déli szellő (vers)                                                                                                                  98/12:64-65

       Fűben (vers)                                                                                                                             98/12:66

       Kakukk (vers)                                                                                                                           98/12:64

       Kérészek (vers)                                                                                                                        98/12:63

       Szilfák (vers)                                                                                                                            98/12:65

Anglia = Ash, Timothy Garton; Chesterton, Gilbert Keith; Christie, Agatha; Joyce, James; Wilmer, Clive

Argentina = Borges, Jorge Luis

Arrak, J.

       illusztrációja                                                                                                                              98/9:11

Arsenijević, Vladimir

       *Bányai János                                                                                                                         97/7:4-14

A. Sajti Enikő = Sajti Enikő, A.

Ash, Timothy Garton

       *Bod Tamás                                                                                                                        92/12:95-96

Ausztria = Baláka, Bettina; Bernhard, Thomas; Buchebner, Walter; Czernin, Franz Josef; Donhauser, Michael; Fian, Antonio; Franzobel; Freud, Sigmund; Gauss, Karl-Markus; Geiger, Arno; Hackl, Erich; Handke, Peter; Haslinger, Josef; Hochgatterer, Paulus; Kofler, Werner; Menasse, Robert; Ransmayr, Christoph; Röggla, Kathrin; Schneider, Robert; Steinle, Robert; Winkler, Josef; Woldan, Alois

ausztriai képzőművész = Thanhäuser, Christian

ausztriai téma = Fried István; Márton László; Nagy Hajnalka; Szajbély Mihály

 

Babenko, Nyikolaj

       New-Moszkva (elbeszélés)                                                                                                  98/9:102-107

Bagi Ibolya

       Búcsú Kityezstől. Vázlat az orosz utópiáról (tanulmány)                                                             98/9:4-11

       Mulandó történetek halhatatlansága. Danilo Kiš: A holtak enciklopédiája (könyvismertetés)          92/7:71-76

Bakszt, L.

       illusztrációja                                                                                                                              98/9:41

Baláka, Bettina

       Róka (vers)                                                                                                                                  02/6:3

Balogh Tibor

       Jung Sauvageot, Aurélien fényben-árnyban (könyvismertetés)                                                    94/6:79-85

Bányai János

       A regényírás ideje (tanulmány)                                                                                                  97/7:4-14

Basara, Svetislav

       Interjú Svetislav Basarával                                                                                                       97/7:19-26

       A város metafizikája. A nagy mester beszéde az építészekhez (próza)                                       97/7:15-19

       *Varga Anikó                                                                                                                         97/7:27-34

Beke György

       Felégetett eszéki hidak (esszé)                                                                                              95/5:69-83

       Stancu-redivivus (jegyzet)                                                                                                     93/10:45-47

Belgium = Bucciarelli, Carino; Cliff, William; Givert, Yvon; Izoard, Jacques; Logist, Karel;
Namur, Yves; Norac, Carl; Noullez, Lucien

belgiumi téma = Lackfi János

Béri Géza

       Lengyelország nagyon rövid története. Gondolatok Jerzy Topolski könyvének magyar kiadása
kapcsán (könyvismertetés)                                                                                                      92/7:79-83

Bernáth Árpád

       Heinrich Böll Szentesen (tanulmány)                                                                                     94/12:78-84

Bernhard, Thomas

       *Kerekes Gábor                                                                                                                     96/6:56-62

Blašković, Laslo

       Alvajárás képek között (beszélgetés)                                                                                       97/7:42-46

       Megállni, mint egy óra (vers)                                                                                                   97/7:39-42

Blatnik, Andrej

       A dobos ütése (próza)                                                                                                               92/10:52

Blok, Alekszandr Alekszandrovics

       *** (1899) (vers)                                                                                                                        99/12:79

       *** (1900) (vers)                                                                                                                        99/12:80

       *** (1901) (vers)                                                                                                                        99/12:80

       *** (1902) (vers)                                                                                                                    99/12:80-81

       *** (1903) (vers)                                                                                                                        99/12:82

       *** (1904) (vers)                                                                                                                    99/12:82-83

       *** (1905) (vers)                                                                                                                        99/12:83

       *** (1908) (vers)                                                                                                                    99/12:86-87

       *** (1908) (vers)                                                                                                                        99/12:87

       *** (1908) (vers)                                                                                                                        99/12:88

       Anyámnak (vers)                                                                                                                      99/12:79

       A Démon (vers)                                                                                                                    99/12:89-90

       Egy kisded halálára (vers)                                                                                                     99/12:88-89

       Fáradtság (vers)                                                                                                                       99/12:84

       A királylány (vers)                                                                                                                     99/12:91

       Kleopátra (vers)                                                                                                                    99/12:84-85

       Péter (vers)                                                                                                                          99/12:81-82

Bod Tamás

       Timothy Garton Ash: A balsors édes hasznai (könyvismertetés)                                               92/12:95-96

Boicescu, Traian

       művészeti alkotása                                                                                                                    01/8:35

Bombitz Attila

       Az el(ő)tűnés művészete. Poétikus és teoretikus bekezdések Christoph Ransmayr könyveihez (tanulmány)                                                                                                                           99/6:46-51

       Változatok a monomániára. Osztrák irodalom/Peter Handke/az ismétlés (tanulmány)                  96/6:47-55

Borges, Jorge Luis

       *Szabó Gábor                                                                                                                        93/5:78-83

Böll, Heinrich

       *Bernáth Árpád                                                                                                                    94/12:78-84

Brodszkij, Joszif Alekszandrovics

       Betlehemi csillag (vers)                                                                                                               95/12:3

       Háború Cipruson (vers)                                                                                                           95/3:26-27

       Menekülés Egyiptomba (vers)                                                                                                      95/12:3

       Mióta taposok (vers)                                                                                                                   95/3:27

       Teázás (vers)                                                                                                                             95/3:26

Bucciarelli, Carino

       Akarva-akaratlan (vers)                                                                                                                99/5:59

       Nercbundák (vers)                                                                                                                      99/5:58

       A neszeszer (vers)                                                                                                                 99/5:58-59

Buchebner, Walter

       *Tóth Barbara                                                                                                                        96/6:63-67

Bulgária = Alipiev, Petar; Delcsev Borisz; Fotev, Hriszto; Gerov, Alekszandr; Hrisztov, Borisz; Igov, Szvetlozar; Joszifova, Ekaterina; Karanfilov, Efrem; Konsztantin, Pavlov; Metodiev, Ivan; Petrov, Valeri; Sztojanov, Rumen; Tomova, Malina

bulgáriai téma = Szondi György

Bunyin, Ivan Alekszejevics

       *Szőke Katalin                                                                                                                      97/4:66-73

 

Câmpeanu, Dinu

       művészeti alkotása                                                                                                                     01/8:55

Cankar, Ivan

       Mátyás király (próza)                                                                                                            92/10:50-51

Cesarić, Dobriša

       Félálom (vers)                                                                                                                          93/12:34

       Szlavónia (vers)                                                                                                                        93/12:33

Chesterton, Gilbert Keith

       *Schlachtovszky Csaba                                                                                                         00/7:74-79

Christie, Agatha

       *Kozári Monika                                                                                                                  00/10:90-100

Cistelecan, Al.

       Tíz erdélyi költő (bevezetés)                                                                                                   01/8:75-76

Cliff, William

       Egy ártatlan naplója (vers)                                                                                                      99/5:51-52

Covǎtaru, Dan

       művészeti alkotása                                                                                                                     01/8:48

Covic, Adriana Dobra művészeti alkotása                                                                                            01/8:92

Crăciun, Gheorghe

       Exploring my briefcase (próza)                                                                                            01/8:102-104

Crnjanski, Miloš

       *Fejér Ádám                                                                                                                        93/10:42-44

Csehország = Palacký, František; Pražak, Richard

csehországi téma = Fried István

Csejtei Dezső

       A fiktív lény halála. Meditációk Unamuno Don Quijote-kommentárja kapcsán. Társszerző:
Juhász Anikó (tanulmány)                                                                                                     97/11:28-34

Cselkov, O.

       illusztrációja                                                                                                                              98/9:17

Cvetájeva, Marina Ivanovna

       *** (vers)                                                                                                                               99/4:49-50

Czernin, Franz Josef

       Anna és Franz. (Két arabeszk) (próza)                                                                                    02/6:15-27

 

Damaschin, Dan

       Ami még hátravan (vers)                                                                                                              01/8:78

       Antidogmatika(3) (vers)                                                                                                               01/8:78

       Ars poetica (vers)                                                                                                                       01/8:77

       (Fogalmuk sincs) (vers)                                                                                                               01/8:77

       Siralomvölgy(3) (vers)                                                                                                                  01/8:77

       Siralomvölgy(4) (vers)                                                                                                                  01/8:78

Dánia = Kierkegaard, Sören

Debeljak, Aleš

       Prózaversek                                                                                                                        92/10:67-68

Deguy, Michel 

       Pilinszky János (jegyzet)                                                                                                      96/11:79-81

Dekleva, Milan

       A nyelv eredete (vers)                                                                                                                92/10:66

Delcsev, Borisz

       [Aforizmák]                                                                                                                                92/3:62

Deréky Pál

       Erich [Hackl], Sara és Simon (könyvismertetés)                                                                       99/6:90-94

Derrida, Jacques

       *Orbán Jolán                                                                                                                        98/11:68-81

Dobuzsinszkij, M.

       illusztrációja                                                                                                                              98/9:20

Domokos Johanna

       Élő finn költők klubja (bevezetés)                                                                                                 97/6:43

Donhauser, Michael

       Livia avagy Az utazás. Részlet (a regényből)                                                                            99/6:52-57

       *Fenyves Miklós                                                                                                                    99/6:58-64

       *Kulcsár-Szabó Zoltán                                                                                                            99/6:66-83

Dronnyikov, Nyikolaj

       Tisztelet a dalnak. Utószó                                                                                                           96/9:11

 

Eco, Umberto

       *Szabó Gábor                                                                                                                      92/12:92-94

Emmanuel, Pierre

       Pilinszkyhez írt leveleiből                                                                                                      96/11:75-78

 

Fabulya Andrea

       A homoszexualitás mint lehetséges szubkulturális kód Mihail Kuzmin műveiben (tanulmány)       98/9:35-41

Fejér Ádám

       Miloš Crnjanski (1893-1977) (megemlékezés)                                                                         93/10:42-44

Felczak, Wacław

       Lengyel közvetítés az 1848–49-es horvát–magyar konfliktusban (tanulmány)                             93/12:44-53

Fenyves Miklós

       Búcsúzás. Donhauser Edgarja és Liviája (tanulmány)                                                                99/6:58-64

Ferdinandy György

       Kéretlen kalandozás a latin-amerikai próza berkeiben (tanulmány)                                             93/5:71-78

F. I. (írói névjel) = Fried István

Fian, Antonio

       *Horváth Márta                                                                                                                   99/6:101-103

Finnország = Ahvenjärvi, Juhani; Inkala, Jouni; Katajavuori, Riina; Kiiskinen, Jyrki; Kontio, Tomi;
Koskelainen, Jukka; Otonkoski, Lauri; Sinervo, Helena

finnországi téma = Domokos Johanna

Fjodorov, Nyikolaj

       A közös ügy filozófiája. (részlet) (esszé)                                                                                  98/9:70-74

       *Nagy Miklós, M.                                                                                                                   98/9:63-69

Fotev, Hriszto

       * * * (vers)                                                                                                                             92/5:75-77

       A hullám. Portrékísérlet (vers)                                                                                                 92/5:74-75

       Fiamnak (vers)                                                                                                                           92/5:73

       Uljanának (vers)                                                                                                                         92/5:72

       *Szondi György                                                                                                                     92/5:71-72

Franciaország = Deguy, Michel; Derrida, Jacques; Emmanuel, Pierre; Proust, Marcell; Rimbaud, Arthur; Sauvageot, Aurélien; Yourcenar, Marguerite

franciaországi téma = Szénási Éva

Franičević, Marin

       Hamvadó nyár (vers)                                                                                                                 93/12:35

Frank, Manfred

       *Fráter Veronika                                                                                                                   98/11:91-94

Franzobel

       Ausztriai psycho. (Részletek) (próza)                                                                                      02/6:53-60

Fráter Veronika

       Manfred Frank Én-Ki az ma? (Ich-Wer ist das heute?) című esszéjéről (tanulmány)                   98/11:91-94

Freud, Sigmund

       *Lengyel András                                                                                                                    99/1:62-75

Fried István

       „Ein Kroate aus Altösterreich” (tanulmány)                                                                               93/7:53-66

       František Palacký és a magyar irodalom (tanulmány)                                                              96/12:69-76

       Kajetan Kovič életművéről (tanulmány)                                                                                     95/6:24-26

       A konzulok kora. Ivo Andrić századik születésnapjára (tanulmány)                                           92/10:17-29

       Osztrák összeállításunk elé (bevezetés)                                                                                  96/6:45-46

       Az összehasonlító irodalomtudomány problémái. Különös tekintettel a magyar–szlovák
komparatisztikára (tanulmány)                                                                                                 95/1:49-63

Fried István (F. I. névjellel)

       Cseh összeállításunk elé (bevezetés)                                                                                    96/12:60-61

       Megjegyzések Dušan Kováč értekezéséhez                                                                             95/1:81-82

       Szlovák tárgyú összeállításunk elé (bevezetés)                                                                             95/1:49

       *Ivo Andrić                                                                                                                           92/10:17-29

Füzi László

       A Semmi közelében. Dosztojevszkij – Czesław Miłosz – Németh László (tanulmány)                01/9:88-100

 

Gauss, Karl-Markus

       Európai ábécé. (Részletek) (publicisztika)                                                                                02/6:79-96

Geiger, Arno

       Lidércfényűzés. (Részlet) (próza)                                                                                            02/6:28-39

Gerov, Alekszandar

       Késés (vers)                                                                                                                              92/3:62

Givert, Yvon

       Add kölcsön a cipőd... (vers)                                                                                                       99/5:50

       Az alvó ujjaiban... (vers)                                                                                                              99/5:49

       Hiányzik a tű... (vers)                                                                                                                  99/5:48

       A medencében... (vers)                                                                                                               99/5:50

       A múmia a szarkofágban... (vers)                                                                                                 99/5:48

       Víz-hálóba akadt hajó... (vers)                                                                                                     99/5:49

Gjalski, Šandor Ksaver

       Önéletrajzi feljegyzések. Részlet (jegyzet)                                                                                  93/12:24

Goncsarova, N.

       illusztrációja                                                                                                                              98/9:51

Goretity József

       A „kis ember” „kisember” (tanulmány)                                                                                      98/9:18-19

Gorkij, Makszim

       *Szőke Katalin                                                                                                                      97/4:66-73

Gotovac, Vlado

       Az igazság túl sokat kíván Európától (tanulmány)                                                                   93/12:26-32

Groşan, Ioan

       Pompás egy reggel, kész karcolat (elbeszélés)                                                                    01/8:105-107

Grum, Slavko

       Külvárosi bűntény (próza)                                                                                                          92/10:53

Guillén, Nicolas

       Este jó a szerelem (vers)                                                                                                            95/2:27

Guszev, Jurij Pavlovics

       Baka István: Sztyepan Pehotnij testamentuma (könyvismertetés)                                           96/9:115-118

       *Szőke Katalin                                                                                                                         96/9:114

 

Hackl, Erich

       *Deréky Pál                                                                                                                           99/6:90-94

Hafner, Fabjan

       * (vers)                                                                                                                                     92/10:69

       * * (vers)                                                                                                                                  92/10:70

Handke, Peter

       *Bombitz Attila                                                                                                                      96/6:47-55

Haslinger, Josef

       *Szabó Erzsébet                                                                                                                   99/6:85-89

Heaney, Seamus

       Anahorish (vers)                                                                                                                     96/8:71-72

       Büntetés (vers)                                                                                                                      96/8:72-73

       Clive Wilmer beszélgetése Seamus Heaneyvel                                                                         96/8:67-71

Hegyi Pál

       Az olvasás rettenete (tanulmány)                                                                                           98/11:83-90

Heka László

       Közös hőseink (tanulmány)                                                                                                   02/10:45-59

Herder, Johann Gottfried

       *Szajbély Mihály                                                                                                                  00/12:66-79

Hetényi Zsuzsa

       Az orosz–zsidó irodalom vázlatos története (1860–1930) (tanulmány)                                         98/9:42-51

Hochgatterer, Paulus

       Jákob (próza)                                                                                                                        02/6:40-47

       Madárvonat (próza)                                                                                                                02/6:47-52

Horváth Márta

       Veszendő kultúra. Antonio Fian Schratt című regényéről                                                       99/6:101-103

Horváth Ottó

       Magyarázat. Für György Petri (vers)                                                                                             97/7:47

       Plutarkhosz segítségével (vers)                                                                                                    97/7:47

Horvátország = Cesarić, Dobriša; Franičević, Marin; Gjalski, Šandor Ksaver; Gotovac, Vlado;
Krleža, Miroslav; Kumičić, Eugen; Matoš, Antun Gustav; Mihalić, Slavko; Mihanović, Antun;
Oraić, Dubravka; Stamać, Ante; Suvin, Darko; Ujević, Tin; Žižek, Slavoj

horvátországi téma = Felczak, Wacław; Heka László; Kiss Gy. Csaba; Kristó Gyula; Lőkös István;
Sokcsevits Dénes

Hrisztov, Borisz

       Apám sírjának áthelyezése (vers)                                                                                                92/5:63

       Becsületszóra (vers)                                                                                                              92/5:65-71

       Az élet emléke (vers)                                                                                                   92/5:62; 98/12:56

       Esti trombitaszó (vers)                                                                                                 92/5:64; 98/12:57

       Félelem (vers)                                                                                                                        92/5:64-65

       Lovacskám (vers)                                                                                                                 98/12:58-59

       A mama menyegzője (vers)                                                                                                       98/12:58

       Pitypangcsont (vers)                                                                                                             98/12:59-60

       *Szondi György                                                                                                                     92/5:61-62

 

Igov, Szvetlozar

       [Aforizmák]                                                                                                                           92/3:63-64

Ihan, Alojz

       Farkasvermek (vers)                                                                                                                 92/10:71

       A támadás (vers)                                                                                                                      92/10:70

Inkala, Jouni

       Mártírok útja, Pest (vers)                                                                                                        97/6:60-61

Ioanid, Marilena

       művészeti alkotása                                                                                                                     01/8:51

Írország = Heaney, Seamus

Izoard, Jacques

       Házak a testben (vers)                                                                                                           99/5:46-47

 

Jakócs Dániel

       Bulgária nagy öreg embere (jegyzet és interjú)                                                                         94/4:73-76

Jančar, Drago

       A kasztíliai freskó (elbeszélés)                                                                                              92/10:61-65

Jelenković, Saša

       Alvajárás képek között (beszélgetés)                                                                                       97/7:42-46

Jesih, Milan

       Szonettek                                                                                                                           92/10:75-76

Joszifova, Ekaterina

       Augusztus van s átjár a szerelem (vers)                                                                                      98/12:66

       A forrás (vers)                                                                                                                           98/12:67

       Körök (vers)                                                                                                                             98/12:67

       Műterem (vers)                                                                                                                     98/12:68-69

       Nyílott a külső ajtó (vers)                                                                                                           98/12:68

       Szoba emléke (vers)                                                                                                                 98/12:69

Joyce, James

       *Orbán Jolán                                                                                                                        98/11:68-81

jugoszláv téma = Beke György; Juhász Erzsébet; Sajti Enikő, A.

Juhász Anikó

       A fiktív lény halála. Meditációk Unamuno Don Quijote-kommentárja kapcsán. Társszerző:
Csejtei Dezső (tanulmány)                                                                                                    97/11:28-34

Juhász Erzsébet

       A délszláv háború és a vajdasági magyarság sorsa (előadás)                                                     95/5:64-69

       A formatudat Mészöly Miklós és Danilo Kiš prózájában (tanulmány)                                           95/2:49-54

       Párhuzamos történetek. Két mai szerb regényről (könyvismertetés)                                           97/7:70-73

Jung, Carl Gustav

       *Balogh Tibor                                                                                                                         94/6:79-85

Juvan, Marko

       Prešeren szonettjei és a költői önreflexió (tanulmány)                                                          00/12:104-113

 

Kabakov, I.

       illusztrációja                                                                                                                              98/9:80

Karanfilov, Efrem

       [Aforizmák]                                                                                                                                92/3:61

Katajavuori, Riina

       Fordítsd arcod felénk (vers)                                                                                                     97/6:53-54

       A lovag távozása (vers)                                                                                                           97/6:52-53

       Magányos út (vers)                                                                                                                97/6:54-55

       Mocsár... (vers)                                                                                                                          97/6:54

Kazimir, Velimir Ćurgus

       Ketrecek (próza)                                                                                                                    97/7:68-69

       A konyhafal (próza)                                                                                                                97/7:67-68

       A város (próza)                                                                                                                           97/7:67

Kelemen Zoltán

       Don Giovanni és Jób (könyvismertetés)                                                                                    94/6:88-90

Kerekes Gábor

       Ausztria minden idők legklasszabb komédiája. Thomas Bernhard Heldenplatz című színműve
körüli bonyodalmak 1988-ban Ausztriában (tanulmány)                                                              96/6:56-62

Kierkegaard, Sören

       *Kelemen Zoltán                                                                                                                    94/6:88-90

Kiiskinen, Jyrki

       Fölfelé zuhanok (vers)                                                                                                            97/6:47-48

       Az országot lezárták (vers)                                                                                                     97/6:48-49

Kipen, Alekszandr

       Ki vagy a mennyekben (elbeszélés)                                                                                         98/9:52-57

       Útkereszteződésben (elbeszélés)                                                                                            98/9:57-62

Király Edit

       Ököl-balett. Portré Werner Koflerről (tanulmány)                                                                       99/6:29-33

Kiš, Danilo

       *Bagi Ibolya                                                                                                                           92/7:71-76

       *Juhász Erzsébet                                                                                                                  95/2:49-54

Kiss Gy. Csaba

       A horvát himnusz közép-európai kontextusban (tanulmány)                                                     02/10:60-67

       Horvát összeállításunk elé (bevezetés)                                                                                   93/12:16-17

       Tavaszi bolyongás az Ádrián. Úti jegyzetek                                                                            93/12:54-58

Kleč, Milan

       Magyarország (jegyzet)                                                                                                        92/10:78-80

       Teknőcök (jegyzet)                                                                                                                   92/10:77

Kocbek, Edvard

       A hold fényudvarával (vers)                                                                                                         92/10:54

       Holdfény (vers)                                                                                                                     92/10:55-56

       Lipicaiak (vers)                                                                                                                     92/10:56-58

       Sötétség (vers)                                                                                                                    92/10:54-55

Kofler, Werner

       Őrültek, szemtanúk – krónika (próza)                                                                                      99/6:23-28

       Találgatások az Éj királynőjéről (próza)                                                                                    99/6:19-23

       *Király Edit                                                                                                                            99/6:29-33

Konsztantin, Pavlov

       Beteges érzékenység (vers)                                                                                                      98/12:62

       Bolgár-babiloni vers                                                                                                                   98/12:60

       Flotáció (vers)                                                                                                                      98/12:61-62

       A mitológia csődje (vers)                                                                                                       98/12:62-63

       Prelűd – a pókok (vers)                                                                                                             98/12:61

Kontio, Tomi

       Amint te (vers)                                                                                                                           97/6:57

       Ha te (vers)                                                                                                                           97/6:57-58

       Madárberkenye (vers)                                                                                                             97/6:56-57

       Täyssinä (vers)                                                                                                                           97/6:58

Koskelainen, Jukka

       Álom után (vers)                                                                                                                    97/6:59-60

       Ultramarin (vers)                                                                                                                         97/6:59

Kosovel, Srećko

       Fekete falak (vers)                                                                                                                    92/10:51

       Szaggatott ritmusok (vers)                                                                                                         92/10:52

Kováč, Dušan

       Filozófia és mitizálás a szlovák történelemben (tanulmány)                                                       95/1:68-81

       *Fried István                                                                                                                          95/1:81-82

Kovačič, Lojze

       Dokumentum a lélekről. Részlet a Kristályidő című kötetből (próza)                                         92/10:58-61

Kovács Edit

       A regény Csipkerózsika-álma. Robert Schneider Álomnak fivére című könyvéről                        99/6:95-100

Kovič, Kajetan

       Don Juan (vers)                                                                                                                          95/6:23

       Vers – objektívan                                                                                                                        95/6:22

       Vers – szubjektívan                                                                                                                    95/6:22

       *Fried István                                                                                                                          95/6:24-26

Kozári Monika

       Agatha Christie történész szemmel (tanulmány)                                                                   00/10:90-100

Kristó Gyula

       A magyar–horvát perszonálunió kialakulása (tanulmány)                                                          02/10:39-44

Krleža, Miroslav

       Levél Kaproncáról (jegyzet)                                                                                                   93/12:25-26

       Naplójegyzetek                                                                                                                    93/12:24-25

       *Fried István                                                                                                                          93/7:53-66

       *Lőkös István                                                                                                                         93/7:67-73

Krsmanović, Marko

       rajzai                                                                                                                        97/7:14, 34, 69, 73

Krstić, Boško

       Egy bérpalota rejtélye (regényrészlet)                                                                                      97/7:56-60

Kuba = Guillén, Nicolas

Kulcsár-Szabó Zoltán

       Kommentár helyett „hymen”? A metatextualitás felszámolása Christoph Ransmayr
Die letzte Welt c. művében (tanulmány)                                                                                   99/6:66-83

Kumičić, Eugen

       *Lőkös István                                                                                                                       02/10:68-76

Kuzmin, Mihail Alekszejevics

       *Fabulya Andrea                                                                                                                    98/9:35-41

 

Lackfi János

       A belgaság dicsérete (bevezetés)                                                                                            99/5:45-46

Lányi Dániel

       A Kereszt jegyében. Josef Winklerről (tanulmány)                                                                    99/6:14-18

Larionov, M.

       illusztrációja                                                                                                                             98/9:101

latin-amerikai téma = Ferdinandy György

Lǎzureanu, Ionela

       művészeti alkotása                                                                                                                   01/8:104

Lengyel András

       Nietzsche, Freud, Kosztolányi. Az én-integritás bomlásának gondolkodástörténetéhez
(tanulmány)                                                                                                                           99/1:62-75

Lengyelország = Felczak, Wacław; Miłosz, Czesław; Snopek, Jerzy; Sutarski, Konrad;
Szymborska, Wislawa; Topolski, Jerzy; Vincenz, Stanisław

lengyelországi téma = Woldan, Alois

Levin, M.

       illusztrációja                                                                                                                             98/9:107

Logist, Karel

       Alexandre Costa Palamas (vers)                                                                                                  99/5:63

       Kabátunk alatt... (vers)                                                                                                                99/5:62

       Mandarint hámoz... (vers)                                                                                                            99/5:62

Lőkös István

       Hungaro–croatica – croato–hungarica (tanulmány)                                                                  93/12:40-44

       A Kerempuh-balladákról (tanulmány)                                                                                       93/7:67-73

       „A Zrínyi–Frangepán összeesküvés”. Jegyzetek Eugen Kumičić regényének margójára              02/10:68-76

 

Madácsy Piroska

       Aurélien Sauvageot magyar irodalmi hagyatéka Aix-en-Provence-ban (tanulmány)                       94/3:75-82

Magris, Claudio

       Michelstaedter és az „igazi életet” kereső közép-európai nagy generáció (tanulmány)                  99/9:20-25

Makarevics, I.

       illusztrációja                                                                                                                                98/9:3

Marineasa, Viorel

       Kettős öngyilkosság a szénakazalban (elbeszélés)                                                               01/8:108-110

Márton László

       Mire jó a körtefa? (esszé)                                                                                                       02/6:66-72

Matoš, Antun Gustav

       A szent királynál. A Szent István Dómban (vers)                                                                          93/12:33

       Szép hazánk (jegyzet)                                                                                                          93/12:20-23

Menasse, Robert

       Magyarázd el nekem Ausztriát! (publicisztika)                                                                      02/6:104-111

Metodiev, Ivan

       [Verstöredékek]                                                                                                                     92/3:61-62

Michelstaedter, Carlo

       *Magris, Claudio                                                                                                                    99/9:20-25

Mihalić, Slavko

       Egy nyaralás emlékképei (vers)                                                                                               92/7:77-78

       Éji dal (vers)                                                                                                                        93/12:35-36

       Régi ária (vers)                                                                                                                         93/12:36

       Versem része (vers)                                                                                                                   92/7:77

Mihanović, Antun

       Horvát szülőhaza (vers)                                                                                                         93/12:18-19

Miłosz, Czesław

       *Füzi László                                                                                                                        01/9:88-100

M. Nagy Miklós = Nagy Miklós, M.

Moldovan, Ioan

       Csordultig méreggel (vers)                                                                                                           01/8:79

       Leltár (vers)                                                                                                                                01/8:79

       Szilveszteri (vers)                                                                                                                       01/8:80

Moraru, Cornel

       Öt erdélyi prózaíró (bevezetés)                                                                                                   01/8:101

Moraru, Teodor

       művészeti alkotása                                                                                                                     01/8:85

Mureşan, Ion

       December éjszaka (vers)                                                                                                             01/8:81

       Orpheusz (vers)                                                                                                                          01/8:82

Mureşan, Viorel

       A viaszasszony (vers)                                                                                                            01/8:83-85

Muşina, Alexandru

       Egy nőstény, egy vers (vers)                                                                                                       01/8:87

       Szőke vasárnap. Karcolat (vers)                                                                                              01/8:86-87

 

Nagy Hajnalka

       Az osztrák irodalom „jelene” (könyvismertetés)                                                                     02/6:112-116

Nagy Miklós, M.

       Egy különös filozófus különös feltámadása (tanulmány)                                                            98/9:63-69

Namur, Yves

       A hét kapu könyve (vers)                                                                                                        99/5:53-55

Németország = Böll, Heinrich; Frank, Manfred; Herder, Johann Gottfried; Nietzsche, Friedrich

Niederhauser Emil

       František Palacký helye a kelet-európai történetírásban (tanulmány)                                        96/12:61-63

Nietzsche, Friedrich

       *Lengyel András                                                                                                                    99/1:62-75

Norac, Carl

       Egy madárról (prózavers)                                                                                                            99/5:60

       Az értelem (prózavers)                                                                                                                99/5:61

       A hatlapú rigó (prózavers)                                                                                                           99/5:60

       A hitről (prózavers)                                                                                                                     99/5:61

       A kőművesek (prózavers)                                                                                                            99/5:61

       A szédületről (prózavers)                                                                                                            99/5:60

Noullez, Lucien

       Adomány (vers)                                                                                                                          99/5:56

       Esős égbolt (vers)                                                                                                                      99/5:57

       Felmutatás (vers)                                                                                                                       99/5:56

       A nagy fogás (vers)                                                                                                                    99/5:57

       S továbbment az angyal... (vers)                                                                                             99/5:56-57

 

Olaszország = Eco, Umberto; Magris, Claudio; Michelstaedter, Carlo

Oraić, Dubravka

       Kis templom (vers)                                                                                                                   93/12:38

       Új államok (vers)                                                                                                                      93/12:39

Orbán Jolán

       Írásaktusok – Derrida és Joyce (tanulmány)                                                                           98/11:68-81

Oroszország = Ajgi, Gennagyij; Babenko, Nyikolaj; Blok, Alekszandr Alekszandrovics; Brodszkij, Joszif Alekszandrovics; Bunyin, Ivan Alekszejevics; Cvetájeva, Marina Ivanovna; Dronnyikov, Nyikolaj; Fjodorov, Nyikolaj; Gorkij, Makszim; Guszev, Jurij Pavlovics; Kipen, Alekszandr; Kuzmin, Mihail Alekszejevics; Petrusevszkaja, Ljudmila Sztyefanova; Rozanov, Vaszilij Vasziljevics; Sarov, Vlagyimir; Szalavjov,
Vlagyimir Szergejevics; Szedakova, Olga; Szologub, Fjodor; Vaginov, Konsztantyin; Volosin,
Makszimilián Alekszandrovics

oroszországi képzőművészek = Arrak, J.; Bakszt, L.; Cselkov, O.; Dobuzsinszkij, M.; Goncsarova, N.; Kabakov, I.;  Larionov, M.; Levin, M.; Makarevics, I.; Sarinov, M.

oroszországi téma = Bagi Ibolya; Hetényi Zsuzsa; Szőke Katalin

Otonkoski, Lauri

       Credo (vers)                                                                                                                           97/6:50-51

       Mégis (vers)                                                                                                                          97/6:51-52

       A meleg formája (vers)                                                                                                                97/6:51

       Végül a tükröket is... (vers)                                                                                                         97/6:50

Ovidius Naso, Publius

       Elégia szeretője hűtlenségéről (vers)                                                                                        95/2:25-26

 

Palacký, František

       *Fried István                                                                                                                        96/12:69-76

       *Niederhauser Emil                                                                                                              96/12:61-63

       *Pražak, Richard                                                                                                                  96/12:64-68

Pantea, Aurel

       (Gubancok) (vers)                                                                                                                       01/8:88

       (Pókfoci) (vers)                                                                                                                           01/8:89

       (Tüszők) (vers)                                                                                                                           01/8:89

Papp p. Tibor

       Szolgáljunk és/vagy védjünk? Néhány sovány szeletke az irodalmi közvetítés gyakorlati és elméleti problémáinak lyukacsos sajtjából (tanulmány)                                                                          97/7:74-82

Pataki Virág

       Tíz tanulmány A. Rimbaud „Egy évad a pokolban” című ciklusáról (tanulmány)                          98/11:94-97

Pavić, Milorad

       Feljegyzés a lópokrócon (próza)                                                                                              97/7:35-38

Petković, Radoslav

       *Juhász Erzsébet                                                                                                                  97/7:70-73

Petreu, Marta

       Márta jelenései (vers)                                                                                                             01/8:90-92

Petrov, Valeri

       Belháború (vers)                                                                                                                         94/4:80

       [Beszélgetés]                                                                                                                        94/4:74-76

       A bűnös (vers)                                                                                                                       94/4:78-79

       Diplodocus-sirámok (vers)                                                                                                       94/4:80-81

       Magamnak (vers)                                                                                                                        94/4:79

       Szerengeti (vers)                                                                                                                        94/4:81

       Szüleim (vers)                                                                                                                            94/4:77

       Zsidóviccek (vers)                                                                                                                  94/4:77-78

       *Jakócs Dániel                                                                                                                      94/4:73-76

Petrusevszkaja, Ljudmila Sztyefanova

       A fecsegő (elbeszélés)                                                                                                           98/9:94-99

       Futó kaland (elbeszélés)                                                                                                        98/9:83-85

       Halhatatlan szerelem (elbeszélés)                                                                                           98/9:81-83

       A hétköznapok szépsége (elbeszélés)                                                                                     98/9:90-94

       N. (elbeszélés)                                                                                                                      98/9:85-87

       Sötét jövő (elbeszélés)                                                                                                        98/9:100-101

       Az utolsó buli (elbeszélés)                                                                                                      98/9:87-90

Pomogáts Béla

       Határszerződés és kisebbségi önrendelkezés. A magyar-román vita margójára (tanulmány)         95/5:84-94

       Románia: útvesztő vagy útirány (tanulmány)                                                                             00/2:78-85

Pop, Mihai

       művészeti alkotása                                                                                                                     01/8:96

Popescu, Adrian

       Bálok (vers)                                                                                                                           01/8:94-95

       Égiek, alvilágiak (vers)                                                                                                            01/8:95-96

       Fürdőszobában (vers)                                                                                                             01/8:93-94

Pražak, Richard

       František Palacký és a magyar reformmozgalom (tanulmány)                                                  96/12:64-68

Prešeren, France

       *Juvan, Marko                                                                                                                  00/12:104-113

Proust, Marcel

       *Sándor Iván                                                                                                                          98/12:8-15

       *Yourcenar, Marguerite                                                                                                         98/12:16-20

Prunk, Janko

       Az új szlovén öntudat (tanulmány)                                                                                         92/10:31-38

Puhar, Alenka

       Szlovén önarckép. Részletek (tanulmány)                                                                              92/10:38-48

 

Rǎcǎtǎu, Victor Gabriel

       művészeti alkotása                                                                                                                     01/8:96

Radojić, Saša

       Alvajárás képek között (beszélgetés)                                                                                       97/7:42-46

Ransmayr, Christoph

       A jég és a sötétség rettenetei. Részletek (a regényből)                                                             99/6:34-45

       Kaprun avagy egyfal felépítése (publicisztika)                                                                         02/6:97-103

       *Bombitz Attila                                                                                                                      99/6:46-51

Reiman Judit

       Szlovén összeállításunk elé (bevezetés)                                                                                 92/10:30-31

Rimbaud, Arthur

       *Pataki Virág                                                                                                                       98/11:94-97

Római Birodalom = Ovidius Naso, Publius

Románia = Cistelecan, Al.; Crăciun, Gheorghe; Damaschin, Dan; Groşan, Ioan; Marineasa, Viorel; Moldovan, Ioan; Moraru, Cornel; Mureşan, Ion; Mureşan, Viorel; Muşina, Alexandru; Pantea, Aurel; Petreu, Marta; Popescu, Adrian; Stancu, Zaharia; Ştef, Traian; Tolcea, Marcel; Tudoran, Dorin; Verona, Dan; Vighi, Daniel; Vlad, Alexandru

romániai képzőművészek = Boicescu, Traian; Câmpeanu, Dinu; Covǎtaru, Dan; Covic, Adriana Dobra; Ioanid, Marilena; Lǎzureanu, Ionela; Moraru, Teodor; Pop, Mihai; Rǎcǎtǎu, Victor Gabriel; Sânc, Marilena Preda; Stoinescu, Elena Muntean; Tănăsescu, Simona; Tiperciuc, Silvia

romániai téma = Pomogáts Béla

Rozanov, Vaszilij Vasziljevics

       *Szőke Katalin                                                                                                                      97/4:66-73

Röggla, Kathrin

       főállású fiatalok (próza)                                                                                                              02/6:4-6

       sprinter (próza)                                                                                                                      02/6:10-14

       tapsot kérünk, nemcsak radebergernek! (próza)                                                                         02/6:7-10

 

Sajti Enikő, A.

       Jugoszlávia széthullása (tanulmány)                                                                                        95/5:59-64

Šalamun, Tomaž

       A hitetlen unoka (vers)                                                                                                              92/10:67

Sânc, Marilena Preda

       művészeti alkotása                                                                                                                     01/8:80

Sándor Iván

       A veszendő személyiség nyomában. A Proust-recepció a hatvanas évekig (tanulmány)               98/12:8-15

Sarinov, M.

       illusztrációja                                                                                                                              98/9:34

Sarov, Vlagyimir

       Új vízözön felé. (részletek) (a regényből)                                                                                  98/9:75-80

Sauvageot, Aurélien

       *Madácsy Piroska                                                                                                                 94/3:75-82

Schlachtovszky Csaba

       Chesterton az interneten (tanulmány)                                                                                      00/7:74-79

Schneider, Robert

       *Kovács Edit                                                                                                                        99/6:95-100

Sinervo, Helena

       Wanna Bullshit? (avagy a cigaretták elosztásáról) (vers)                                                            97/6:44-47

Snopek, Jerzy

       Vincenz és Magyarország (tanulmány)                                                                                    92/8:79-87

Sokcsevits Dénes

       Magyarságkép a XIX. század második felének horvát irodalmában (tanulmány)                          00/8:98-106

Spanyolország = Unamuno, Miguel de

Stamać, Ante

       Feledd, feledd... (vers)                                                                                                               93/12:37

Stancu, Zaharia

       *Beke György                                                                                                                      93/10:45-47

Ştef, Traian

       Bőre, mint Karthágó (vers)                                                                                                      01/8:97-98

       A vidámpark kurblija (vers)                                                                                                           01/8:97

Steinle, Robert

       Generációk irodalma. Úton az osztrák irodalom felé (tanulmány)                                                   99/6:4-9

Stoinescu, Elena Muntean

       művészeti alkotása                                                                                                                     01/8:76

Sutarski, Konrad

       Éjszaka a vonaton (vers)                                                                                                             94/1:29

       Jelek az égen (vers)                                                                                                               94/1:28-29

       Komédiások (vers)                                                                                                                      94/1:27

       Szomorúság (vers)                                                                                                                 94/1:27-28

Suvin, Darko

       Árnyak (vers)                                                                                                                       93/12:37-38

Svájc = Jung, Carl Gustav

Szabó Erzsébet

       „Mormon 2 várakozik a mandulafa alatt”. Jozef Haslinger: Operabál (könyvismertetés)                  99/6:85-89

Szabó Gábor

       Borges és az Alef-modell (tanulmány)                                                                                      93/5:78-83

       Umberto, Eco: A Foucault-inga (könyvismertetés)                                                                   92/12:92-94

Szajbély Mihály

       Délsziget északi fényben. Herder, az új mitológia és Vörösmarty (tanulmány)                           00/12:66-79

       Magyarok Bécsben – Bécsről (könyvismertetés)                                                                      94/6:85-87

Szalavjov, Vlagyimir Szergejevics

       Levél-részlet (vers)                                                                                                                     99/4:48

Szedakova, Olga

       A költészet dicsérete (esszé)                                                                                                 98/2:59-64

Szénási Éva

       Európaizált Balkán – balkanizált Európa? A közép-kelet-európai rendszerváltás tipológiája
a frankofon politológiai irodalomban (előadás)                                                                          95/11:80-86

Szerbia = Aladžić, Viktorija; Albahari, David; Andrić, Ivo; Arsenijević, Vladimir; Basara, Svetislav; Blašković, Laslo; Crnjanski, Miloš; Horváth Ottó; Jelenković, Saša; Kazimir, Velimir Ćurgus; Kiš, Danilo; Krstić, Boško; Pavić, Milorad; Petković, Radoslav; Radojić, Saša; Velikić, Dragan

szerbiai képzőművészek = Krsmanović, Marko

szerbiai téma = Bányai János; Juhász Erzsébet; Papp p Tibor – l. még jugoszláviai téma

Szlovákia = Kováč, Dušan; Tatarka, Dominik; Zajac, Peter

szlovákiai téma = Fried István

Szlovénia = Blatnik, Andrej; Cankar, Ivan; Debeljak, Aleš; Dekleva, Milan; Grum, Slavko; Hafner, Fabjan; Ihan, Alojz; Jančar, Drago; Jesih, Milan; Juvan, Marko; Kleč, Milan; Kocbek, Edvard; Kosovel, Srečko; Kovačič, Lojze; Kovič, Kajetan; Prešeren, France; Prunk, Janko; Puhar, Alenka; Šalamun, Tomaž; Trstenjak, Anton; Virk, Jani; Zajc, Dane

szlovéniai téma = Reiman Judit

Szologub, Fjodor

       A kis ember (elbeszélés)                                                                                                        98/9:21-34

       *Goretity József                                                                                                                     98/9:18-19

Szondi György

       „Bolgár rövidek”. Tételek                                                                                                         92/3:60-61

       Két bolgár költő. Borisz Hrisztov (bevezetés)                                                                            92/5:61-62

       Két bolgár költő. Hriszto Fotev (bevezetés)                                                                               92/5:71-72

Szőke Katalin

       A XX. századi orosz irodalom „szubkulturális” szövege (tanulmány)                                            98/9:12-17

       Apokalipszis – 1917 (utószó)                                                                                                  97/4:66-73

       Pétervár ködből és remegésből. Konsztantyin Vaginov versei elé, Baka István fordításában
(bevezetés)                                                                                                                            94/9:77-78

       Sztyepan Pehotnijról – oroszul (jegyzet)                                                                                     96/9:114

Sztojanov, Rumen

       Te (vers)                                                                                                                                    92/3:62

       Vendég (vers)                                                                                                                             92/3:62

Szymborska, Wislawa

       Lót asszonya (vers)                                                                                                                97/1:51-52

 

Tănăsescu, Simona

       művészeti alkotása                                                                                                                     01/8:66

Tatarka, Dominik

       *Zajac, Peter                                                                                                                         95/1:63-67

Thanhäuser, Christian

       Metszetek a Hallstatt-sorozatból                                                                                             02/6:61-65

       Metszetek a Karszt-sorozatból                                                                                               02/6:73-78

Tiperciuc, Silvia

       művészeti alkotása                                                                                                                      01/8:7

Tolcea, Marcel

       Csendélet (vers)                                                                                                                       01/8:100

       Naphimnusz (vers)                                                                                                                     01/8:99

       A rózsa neme (vers)                                                                                                                   01/8:99

Tomova, Malina

       Boldogság (vers)                                                                                                                        92/3:65

       Fok (vers)                                                                                                                                  92/3:65

       Ha sárban is (vers)                                                                                                                     92/3:66

       Lombhullás csúcsán (vers)                                                                                                          92/3:64

       Mint tenyérben (vers)                                                                                                                  92/3:64

       Öreg asszonyok (vers)                                                                                                                92/3:65

       Pillangók (vers)                                                                                                                          92/3:65

       Rekviem (vers)                                                                                                                           92/3:65

       Útmutató (vers)                                                                                                                      92/3:65-66

       Valaki (vers)                                                                                                                              92/3:64

Topolski, Jerzy

       *Béri Géza                                                                                                                            92/7:79-83

Tóth Barbara

       „Eltemetem Európát játékautomaták ajkain...”. Az 1945 utáni osztrák líra: Walter Buchebner
Cellulóz idő posztumusz kötetéről (könyvismertetés)                                                                 96/6:63-67

Trstenjak, Anton

       Szlovén sztereotípiák (jegyzet)                                                                                              92/10:48-49

Tudoran, Dorin

       Nyíl (próza)                                                                                                                                95/3:28

       Az ostrom (próza)                                                                                                                      95/3:28

 

Ujević, Tin

       Szépasszonynevek (vers)                                                                                                          93/12:34

Ukrainka, Leszja

       Az a május... (vers)                                                                                                                99/4:51-52

       Csak álltam és hallgattam a tavaszt... (vers)                                                                                 99/4:50

       Ki mondta azt... (vers)                                                                                                            99/4:50-51

Ukrajna = Ukrainka, Leszja

ukrajnai téma = Varga Beáta

Unamuno, Miguel de

       Don Quijote és Sancho élete. Hetvennegyedik fejezet, Don Quijote megbetegedéséről,
végrendeletéről és haláláról (esszé)                                                                                        97/11:34-48

       *Csejtei Dezső                                                                                                                     97/11:28-34

       *Juhász Anikó                                                                                                                     97/11:28-34

 

Vaginov, Konsztantyin

       * * * (vers)                                                                                                                            94/9:79, 80

       Anacharzisz (vers)                                                                                                                 94/9:79-80

       Psyché (vers)                                                                                                                             94/9:79

       *Szőke Katalin                                                                                                                      94/9:77-78

Varga Anikó

       Játék tükrökkel, terekkel. A tér megvalósulása Basara szövegében (tanulmány)                          97/7:27-34

Varga Beáta

       Az önálló Ukrajna eszméje. Hmelnyickij-interpretációk (tanulmány)                                            92/1:75-81

Velikić, Dragan

       *Juhász Erzsébet                                                                                                                  97/7:70-73

Veress Miklós

       Hunnadi Az-Aki (jegyzet)                                                                                                        98/1:30-31

Verona, Dan

       A költő vacsorája (vers)                                                                                                          95/3:30-31

       Porból születik a költő (vers)                                                                                                   95/3:29-30

Vighi, Daniel

       A Cozia utcai sziú indiánok (próza)                                                                                      01/8:113-115

       Nyúlt a nyaka, mintha vakon keresne valamit, talán levegőt (próza)                                         01/8:111-113

Vincenz, Stanisław

       *Snopek, Jerzy                                                                                                                      92/8:79-87

Virk, Jani

       Az ugrás (próza)                                                                                                                  92/10:71-74

Vlad, Alexandru

       Egy nap hordaléka (próza)                                                                                                  01/8:116-120

Volosin, Makszimilián Alekszandrovics 

       * * * (vers)                                                                                                                             99/4:48-49

 

Wilmer, Clive

       beszélgetése Seamus Heaneyvel                                                                                            96/8:67-71

       Haydnra és Mozartra (vers)                                                                                                         01/9:69

       Jelenés (vers)                                                                                                                        01/9:68-69

       Lányom esküvőjére (vers)                                                                                                            01/9:70

Winkler, Josef

       Anyanyelv. (részletek) (próza)                                                                                                 99/6:11-12

       A keserű narancsok temetője. (részletek) (próza)                                                                     99/6:12-13

       *Lányi Dániel                                                                                                                         99/6:14-18

Woldan, Alois

       A cs. és kir. hadsereg a két világháború közötti és a világháború utáni lengyel irodalomban
(tanulmány)                                                                                                                           92/8:74-78

 

Yourcenar, Marguerite

       levelei Jean Moutonnak                                                                                                         98/12:16-20

 

Zajac, Peter

       Tatarka és a vita Közép-Európáról (tanulmány)                                                                         95/1:63-67

Zajc, Dane

       * * * (vers)                                                                                                                                92/10:66

Žižek, Slavoj

       *Hegyi Pál                                                                                                                           98/11:83-90

 

6720 SZEGED, Rákóczi tér 1.
Tel./fax: (62) 421-549
E-mail:
tiszataj@tiszataj.hu