Impresszum
 

  

IRODALMI
FOLYÓIRAT

Főszerkesztő:
Hász Róbert

Szerkesztők:
Annus Gábor
Orcsik Roland
Tóth Ákos

Dományházi Edit
(nyelvi lektor)

Székely Anna
(szerkesztőségi titkár)Megjelenteti a Tiszatáj Alapítvány Kuratóriuma
a Csongrád Megyei Önkormányzat, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata,
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Nemzeti Kulturális Alapprogram
támogatásával.

Felelős kiadó: Tiszatáj Alapítvány.

Internet: www.tiszataj.hu e-mail: tiszataj@tiszataj.hu

Szerkesztőség: 6741 Szeged, Rákóczi tér 1. Tel. és fax: (62) 421-549. Levélcím: 6701 Szeged, Pf. 149.
Terjeszti a HÍRKER Rt. és az NH Rt. Előfizethető a hírlapkézbesítőknél és a Hírlapelőfizetési Irodában
(Budapest, XIII. Lehel u. 10/A, levélcím: HELIR, Budapest 1900),
   ezen kívül Budapesten a Magyar Posta Rt. Levél- és Hírlapüzletági Igazgatósága kerületi ügyfélszolgálati irodáin,   
vidéken a postahivatalokban; közvetlenül vagy postautalványon,