"Könyvtárkapuk"

Nemzeti linkgyűjtemények

Európa

Anglia

*A CILIP (The Chartered Institute of Library and Information Professionals - A könyvtári és információs szakemberek számára az Institute of Information Scientists and the Library Association egyesítésével létrehozott intézet ) (www.cilip.org.uk)
honlapjáról: Library Association > UK links alatt hasznos szakmai információkat találunk:
http://www.la-hq.org.uk/directory/links.html

*Worcestershire Knowledge Portal - Worchestershire Megye Tudásportálján:
http://www.worcestershirehealth.co.uk/portal/links/library.html

*NeLH - National Electronic Library for Health (Pilot site) - Health Librarian and Information Professional Portal
A portál az angol egészségügy szakkönyvtárai, ill. szakkönyvtárosai számára készült ugyan, de tartalmaz kiindulópontokat az információs szakemberek számára is:
http://www.nelh.nhs.uk
Bexley Council Libraies Portal - Az angliai Bexley megyei könyvtárak portáloldala:
http://www.bexley.gov.uk/service/libportal.html

*INASP = International Network for the Availability of Scientific Publications - Az INASP egy olyan nemzetközi szervezet, amely a tudományos információhoz való világméretű hozzáférést tűzte ki célul.
http://www.inasp.org.uk/index.html
http://www.inasp.org.uk/links/usefullibrary.html

*A University of Exeter Library - Az angliai Exeter egyetemének honlapján > Library and related resources :
http://www.ex.ac.uk/library/wwwlibs.html

*UKOLN portal -  A UKOLN nemzeti jellegű portál, a digitális információmenedzsmentre összpontosít. Az angol könyvtárak számára biztosít könyvtárpolitikai, kutatási, tájékoztatási, információtudományi és a kultúrális örökségre vonatkozó információkat.
http://www.ukoln.ac.uk

Ausztria

*Österreichische Nationalbibliothek - az Osztrák Nemzeti Könyvtár honlapja > Links > Link Service:
http://www.onb.ac.at
A Links mit Themensschwerpunkten alatt (http://www.onb.ac.at/links/links_li.htm) folyóirat-adatbázisokhoz, válogatott könyvtári katalógusokhoz, teljesszövegű adatbázisokhoz, röpirat-, plakát- és exlibris gyűjteményekhez, múzeumokhoz, ókortudományi és egyiptológiai linkekhez, könyvtörténeti adatbázisokhoz, kép- és fotóarchívumokhoz, osztrák irodalmi archivumokhoz, a Kelet-Európa- kutatás bibliográfiájához, az osztrák könykutatási társaság honlapjához juthatunk hozzá (http://www.onb.ac.at/links/_li.htm).
*Österreichische Bibliothekenverbund & Service GmbH - Osztrák Könyvtári Szövetség és Szolgálat > Bibliothekarische Utensilien- Könyvtári eszközök
http://www.bibvb.ac.at/utilities.htm

*Wichtige Links für Informationsspezialistinnen - Fontos linkek információs szakembereknek (nőknek):
Válogatás a könyvtár, információtudomány és a dokumentáció területéről az Infomanager.at portálról.
http://www.infomanager.at/IuD/IuD/links.htm

*Library Information Network (Österreichische Bibliotheken) - Osztrák könyvtári információs hálózat
http://www.unesco.org/webworld/portal_bib/Reference/Portals/National/Austria/
*Österreichische Bibliotheken, Dokumentationsstellen und verwandte Einrichtungen - Osztrák könyvtárak, dokumentációs intézmények és a hozzájuk kapcsolódó intézmények
http://info.uibk.ac.at/c108/obib.html

Belgium

*Site de l'Association professionnelle des bibliothécaires et documentalistes - A könyvtárosok és dokumentációs szakemberek szakmai egyesületének honlapján > Liens - Kapcsolatok
http://www.apbd.be/liens.htm
*Univesité de Liege - Liege-i Egyetem honlapja:
> Les sites documentaires utiles dans l'Internet - Hasznos dokumentációs helyek az Interneten > Bibliothéconomie - Könyvtártan
http://www.ulg.ac.be/libnet/bib07j.htm

Bosznia-Hercegovina

*BIH Bibliotekarstvo a Nacionalna i Univesitetska Biblioteka Bosnie i Hercegovine - Bosznia és Hercegovina Nemzeti és Egyetemi Könyvtára:
http://www.nub.ba/bih_bibliotekarstvo.htm

Bulgária

*Bibliotekite v Balgarija  -Bolgár könyvtárak:
http://bibliotekibg.primasoft.bg/

Csehország

*National Library of the Czech Republik - Cseh nemzeti könyvtár honlapján a Library and publisher's matters menüpont alatt könyvtári és kiadói linkek:
http://www.nkp.cz/o_knihovnach/English/altnk.htm

*Vyhledavani informaci o knihovnictvi a informacni vidi na Internetu -  6 cseh könyvtári portáloldalt tartalmaz a České portály menüpont alatt, amelyek nagyobb cseh portáloldalak (mint pl. a seznam.cze) mintájára könyvtári témákra alkalmazott változatban készültek el:
http://www.nkp.cz/o_knihovnach/Vyhledavani.htm

Dánia

*Deff.dk(Danmarks Elektroniske Forksningsbibliotheke) - Dán Elektronikus Kutatási Könyvtárak
http://www.deff.dk/

*A Koppenhágai Goethe Intézet honlapján:
Goethe Instituttes Bibliothek in Danmark > Portal for bibliothekarer - Portál könyvtárosok számára:
http://www.goethe.de/ne.kop/bibliotek/partner/bibliotekar/index.htm

Finnország

*SUKKULA - elektronikus könyvtár és a House of Knowledge Project -Tudás háza project:
http://www.uwasa.fi/~sukkula/linkit.php3?kieli=3
project called House of Knowledge.

Franciaország

A *BNF, a Francia Nemzeti Könyvtár (http://www.bnf.fr) honlapján BNF - Informations professionnels - Szakmai információk:
http://www.bnf.fr/pages/info/infopro.htm
*ENSSIB (az École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliotheques - Informatikai- és könyvtártudományi felsőoktatási intézmény):
http://www.enssib.fr/
*Expressodoc - A könyvtárostovábbképzés és az informatikus-továbbképzés portálja:
http://expressodoc.enssib.fr

*Planetexpo (portail): Le portail du monde du livre = A könyvvilág portálja
http://www.planetexpo.fr

*A Plus nets weboldalon: Orientez vous vers des liens plus nets... > Válogatás a fő weboldalakból > Internet professionnels et culturels utiles pour des bibliothécaires - Professzionális és kulturális Internet - hasznos helyek a könyvtárosok számára:
http://www.mediatheque.cg68.fr/info_pratique/liens/liens.htm
*SITEBIB - Könyvtárak számára összeállított portál a francia könyvtári szövetség, az ABF honlapján:
http://www.abf.asso.fr/sitebib/
*Signets de Lise Causse - Université de St. Étienne - Lise Cosse kedvencei a St. Étienne Egyetem honlapján:
http://www.univ-st-etienne.fr/creuset/personnel/signets_lise_old.html
*Le portail des bibliotheques de Savoie et de Haute-Savoie -Savoie és Haute - Savoie könyvtárainak portáloldala:
http://www.savoie-biblio.com/editeur.htm
http://www.savoie-biblio.com/index.htm
*A Bibliotheque de l'Observatoire de Paris-Meudon Paris-Meudon-i Obszervatórium > Sciences de l'information et de bibliothéconomie - Információtudomány és és könyvtártudomány:
http://www.bibli.obspm.fr/sciencesinfo.html
*abf liens (Association des bibliothécaires francais - Francia könyvtárosok Egyesülete) - abf - kapcsolatok:
http://www.asso.fr/liens
*REDOC - Grenoble és vidéke dokumentációs hálózatának honlapja:
http://www-pole.grenet.fr/POLE/REDOC/
*A Laboratoire de Minéralogie - Cristallographie de PARIS honlapján:
Signets de Sylvia Deplanque - S. Deplanque kedvencei:
http://www.lmcp.jussieu.fr/~deplanqu/bookmarks.html

*BiblioOnline : Könyvtárak számára szóló webhely, könyvtárosoknak szóló internetes források, szakmai aktualitások, irodalmi aktualitások, új webhelyek tárháza:
http://www.biblionline.com/index2.cfmonnelle
 

*BRITALIS : Bretagne dokumentációs hálózatának portálja.
http://www.britalis.org/ABV/Integration/Pages/framesetPortail.asp

Hollandia

*Portal voor archief, bibliotheek en documentatie - Archivumok, dokumentáció, könyvtárügy portál:
(A Portaal Surfgids oldalon: http://archiefstartpunt.nl/)
http://www.archiefstartpunt.nl/frame_archief.htm
*NL-menu Homepage - portálról > Kunst&Kultur menüpont > Bibliotheken:
http://www.nl-menu.nl/nlmenu.nl/fset/kunst.html

Lengyelország

*EBIB - Serwis informacyjny dla bibliotekarzy i specjalistów informacji - Információs szolgáltatás könyvtárosok és információs szakemberek számára
http://ebib.oss.wroc.pl/Frankfurt/links.

*EBIB - Frankfurt Link (angol nyelvű változata)
http://ebib.oss.wroc.pl/Frankfurt/links.html

*EXELL portálon - Bibliotekarz - Könyvtáros:
http://www.bibliotekarz.pl/biblio/index.xtp?menu_selected=0&doc_selected=1

*Könyvtárosoknak szóló lengyel elektronikus folyóiratok portáloldala
http://www.bibliotekarz.pl/biblio/app.doc/doc_59.xtp?menu_selected=91&doc_selected=59

*Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich- Lengyel Könyvtárosok Egyesülete honlapján - Serwys Informacyjny menüpont alatt > Elektroniczna Biblioteka oldal:
http://ebib.oss.wroc.pl/

Litvánia

*Lietuvos bibliotekininku draugija - Lithuanian Librarians' Association - Litván Könyvtárosok Egyesülete:
http://www.lbd.lt/links/angl/eindex.htm

Magyarország

*Országos Széchényi Könyvtár > "Ugródeszka"
http://www.oszk.hu/ugro.html

*Könyvtárkapu - könyvtári portál:
http://www.bibl.u-szeged.hu/mke_eksz/portal/

*HUNOPAC lista:
http://www.mek.iif.hu/porta/virtual/magyar/opac.htm

*A MEGAPORT.HU portálon > Kultúra, művészetek >Könyvek, könyvtárak
http://www.megaport.hu
*Az Irodawebportálon:
http://www.irodaweb.hu/konyv/konyvtar.html
Ezt egészíti ki ugyanezen a portálon a Könyv Porta
http://www.irodaweb.hu/konyv/index.html
Könyv Portál
http://www.konyvportal.hu/
*A Startlap c. nyitóoldalon (http://www.startlap.com/) könyvtár.lap.hu portáloldal:
http://konyvtar.lap.hu/


Németország

*Deutshe Bibliothek - a Német Nemzeti könyvtár :
http://www.ddb.de
>Professionell - Szakmai információk
http://www.ddb.de/professionell/menu.htm
*INBUK - Information Buch und Karriere - Könyv és karrier: egy portál a "könyvszakma" minden területéről:
http://www.inbuk.de/
*Informationen für Bibliothekare = Informations for Librarians - Információk könyvtárosok számára (a berlini Goethe-Institut oldalain):
http://www.goethe.de/z/30/deindxb.htm#5
*A DieMedia honlapján > (http://www.diemedia.de) > Bibliothekarische Linksammlungen - Interessante Internet Adressen für Bibliothekarinnen: Érdekes Internet-címek könyvtárosnők számára:
http://www.diemedia.de/links/linksbib.htm
*Linksammlung für BibliothekarInnen = Linkgyűjtemény könyvtárosnők számára:
http://www.embl-heidelberg.de~berhoff/biblink.html
*Virtuelle Allgemeinbibliothek - Virtuális könyvtár
http://www.virtuelleallgemeinbibliothek.de/00168ANF.HTM

*A Heidelbergi EMBL (European Molecular Biology Laboratory) honlapján:
DIPF (Deutsche Institut für Padagogische Forschung Német Pedagógiai Kutatóintézet) >Thematische Linksammlungen Europa > Europarelevante Informationen, Internationales > Europa
http://www.dipf.de/datenbanken/europalinks_europ_bi.htm

*A Hochschulbibliothekszentrum (Köln) honlapján > Bibliographische Werkzeugskasten - Eszközök a könyvtárosok számára
http://www.hbz-nrw.de/hbz/toolbox/

*BAM - Gemeinsames Internetportal für Bibliotheken, Archive und Museen - Internetportál könyvtárak , archívumok, és múzeumok számára:
http://www.bam-bw.de/

*Bibliotheksdienste im Internet > Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg
Internetdienste für die bibliothekarische Arbeit > Könyvtári szolgáltatások az Interneten -  Baden-Württembergi Könyvtári Szolgáltatási Központ > Internet-szolgáltatások a könyvtári munkához:
http://www.bsz-bw.de/

*Az Universitat und Landesbibliothek: Egyetemi és Regionális Könyvtár a Düsseldorfi Egyetemi és Nemzeti Könyvtár honlapján >Düsseldorfer Virtuelle Bibliothek ; Bibliotheken und Bibliothekarisches:
http://www.uni-duesseldorf.de/WWW/ulb/bib.html

*Institut für Bibliothekswissenschafts der Humboldt-Univ. Zu Berlin - A berlini Humboldt Egytem Könyvtártudományi Tanszékének a szakmának szóló linkgyűjteménye:
http://www.ib.hu-berlin.de

*Wichtige Links für InformationsspezialistInnen - fontos linkek információs szakemberek számára
Hatalmas mennyiségű link tematikus csoportosításban, jól áttekinthetően.
http://www.infomanager.at/IuD/IuD/links.htm

Norvégia

*Biblioteknett Norge> Library Net Norway > Lenker menüpont alatt találhatunk könyvtárosoknak szóló témákat.
http://www.biblioteknett.no/artikkel.php?navn=library

A *Library Net Norway - Norvég Könyvtári Hálózat egy hivatalos gateway a Norwegian library resources on the Internet - Norvég könyvtári források az Interneten elnevezésű webhelyhez, csatlakozik további hasznos helyekhez, mint pl.: The National Library of Norway - Norvég Nemzeti Könyvtár; The Norwegian Directorate for Public Libraries Norvég Nyilvános Könyvtárak Igazgatósága; The National Office for Research Documentation Academic and Special Libraries - Kutatási dokumentációs, egyetemi és szakkönyvtárak igazgatósága oldalaihoz

Olaszország

*Biblioteca Nazionale Centrale - Firenze - az Olasz Nemzeti Könyvtár honlapja:
http://www.bncf.firenze.sbn.it

*IFNET - portál
Online olasz könyvtárak és könyvtártudományi információk:
http://www.ifnet.it/

*Bibliothece on-line e biblioteconomia - Italia = Online könyvtárak és könyvtártudomány - Olaszország
http://www.aldus.unipr.it/ass.html

*AIBWeb (Assoziazione italiana bibliothece = Olasz Könyvtáregyesület) oldalaira:
http://www.aib.it

*Az Amitié portálról kiindulva > Siti di interesse - Érdekes webhelyek:
http://www.amitie.it/newbook/main5.htm

*Alice : Il libro nella rete = A könyv a hálózaton: könyvek, sajtó, kiadók, könyvtárak, virtuális könyvtárak, könyvesboltok, írók és lektorok, indexek és keresők, hasznos helyek az Interneten.
http://www.alice.it/

*A Cilea (Consorzio Interuniversitario Lombardo per la Elaborazione Automatica = Lombard Egyetemi Automatizálási Konzorcium)
honlapján > Biblioteca Virtuale - Virtuális Könyvtár_> Le pagine del bibliotecario = A könyvtáros oldalai:
http://www.cilea.it/Virtual_Library/bibliot.htm

*Sistema Bibliotecario di Ateneo - az Ateneo Könyvtári Rendszer (egyetemi könyvtárak szerveződése)
http://www.cab.unipd.it/links/sitibib.php3

*AMANUENSESite : Il portale per le bibliothece digitali, digitalizzazione testi antichi e fondi antichi > Digitális könyvtárak számára készült portál: régi szövegek és antik gyűjtemények digitalizálásához nyújt forrásokat:
http://www.amanuense.it/AmanuenseSite/index.shtml

*SBN = Servizio Bibliotecario Nazionale -Országos Könyvtári Szolgálat : az Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche - ICCU (az olasz közös katalogizálási és könyvtári információszolgáltató intézet) irányítása alatt álló hálózat:
http://www.sbn.it

*Sistema Bibliotecario dell'Area della Ricerca di Cosenza > a CNR=Nemzeti Kutatási Tanács Cosenzai Regionális tanácsának honlapja:
http://biblio.area.cs.cnr.it
*Cultura toscana portál (http://www.cultura.toscana.it/index.htm) >Bibliothece - Könyvtárak > 000 - Generalitá  - Általános > 020 - Biblioteconomia e scienza dell'informazione - Könyvtártan és információtudomány
http://www.cultura.toscana.it/bibl/ref/cdd/000snodo.htm

*Universitá degli studi di Parma - Pármai Tudományegyetem -The Institute of Library Science and Paleography - Könyvtártudományi és Paleográfiai Intézet
http://www.aldus.unipr.it

Oroszország

*(UNESCO Libraries Portal > Reference > Portals > National > Russian Federation > Russian web-servers > Elektronnaja biblioteka)
Csak cirillbetűs formában jelenik meg. Nyelvváltási lehetőséget nem kínál fel.
http://lib.prm.ru/

*Az UGTU honlapja (Uralskij Gosudarstvennyj Tehnoligiceskij Universitet - Uráli Műszaki Egyetem) > Elektronnye informacionnye resursy bibliotek - Elektronikus információs források könyvtárak számára. Csak cirillbetűs változatban használható.
http://www.ustu.ru/library/storon/elres.html

*SONEGOS - A FÁK országainak könyvtárai számára készült projekt.
Cirillbetűs megjelenésben készült, nyelvváltás egyenlőre nem áll rendelkezésre.
http://www.rsl.ru/SONEGOS/r_son1.htm

Spanyolország

*A Sobre sites website > Biblioteconomia (Könyvtártudomány) oldal:
(http://www.sobresites.com)
 http://www.sobresites.com/portais.htm

*Lincaweb portálról > 1-er Directori de recursos en Catala.> Biblioteques
http://cercat.com/lincaweb/resurscat/biblioteques.html

*Biblioteca Nacional de Espagna = A Spanyol Nemzeti Könyvtár Honlapján > Recursos de Interes Bibliotecario = Források könyvtárosok számára > Travesía - El Portal Internet (Portal de las Bibliotecas Públicas = Travesía - a spanyol nyilvános könyvtárak portálja)
http://www.bne.es-esp-rec-fra.htm
http://travesia.mcu.es/

Svájc

*Bibliomedia Suisse - Infotheke
http://www.svbbpt.ch/Infisse/infisse.htm

*A Bibliotheque universtaire de Fribourg (Freiburgi Egyetemi Könyvtár) honlapján:
Adresses Internet = Internet-címek > Sites de recherche (moteurs de recherche et portails)... -Keresőoldalak (keresőmotorok és portálok):
http://www.fr.ch/bcu/rere/adrinet/4.htm

*Bookmarks for Traidoc
Az EPFL (Ecole Superieure Politechnique Federale de Lausanne, Bibliotheque Centrale - Műszaki Főiskola, Lausanne Központi Könyvtár home page-e) > Bibliotheques dans le monde,en Suisse - Könvtárak a nagyvilágban, Svájcban
http://daawww.epfl.ch/daa/admBC/Traidoc/TraidocSignets.htm
*BIBLINK - Anne-Katharina Weilenmann, Schaffhausen (CH) homepage:
http://www.biblink.ch/
*Internet Clearinghouse Suisse (ICH) - Az Interneten a svájci könyvtárakról fellelhető információk >Bibliotheques & Internet - A könyvtárak és az Internet
http://www.ichschweiz.ch/fre/indexf.htm

*Stadt- und Univ. Bibliothek Bern - Berni Városi és Egytemi könyvtár linkgyűjteménye:
http://www.stub.unibe.ch/html.recherche/buch.html

Svédország

*Lund University Electronic Library - A Lundi Egytem Elektronikus Könyvtára:
http://www.lub.lu.se/netlab/documents/lisres.html

Szerbia

*Narodna Biblioteka SrbijeSzerb Nemzeti Könyvtár > Linkovi - Linkek (a honlap cirillbetűs, az egyes linkek mögötti tartalom latinbetűs):
http://www.nbs.bg.ac.yu


Egyéb - Nemzetközi szervezetek honlapjai, ahonnan nagyszámú nemzeti információ is elérhető.

*UNESCO Libraries Portal  - A könyvtári információk jól áttekinthető, hatalmas információmennyiséget felsorakoztató portálja.
Főbb kiindulási pontként a Libraries - Könyvtárak, Professional groups -Szakmai csoportok, Training - Képzés, Reference - Referensz, Conferences, meetings - Konferenciák, találkozók, Librarianship - Könyvtáros hivatás csoportosítás alatt további bontásban újabb linkek állnak rendelkezésünkre.
http://www.unesco.org/webworld/portal_bib/

*GABRIEL - the gateway to Europas national libraries - kapu Európa nemzeti könyvtáraihoz, azok szolgáltatásaihoz.
http://www.portico.bl.uk/gabriel/en/main_en.html

*IFLA - International Federation of Library Associations
http://www.ifla.org

Nemzeti portálok, linkgyűjtemények könyvtárosok számára az USA-ban

*ALA (American Library Association = Amerikai Könyvtári Szövetség) honlapja, amely a világ egyik legrégebbi és legnagyobb könyvtári szövetsége:
http://www.ala.org/

*ILSA (Iowa Library Service Areas)  > Links for Librarians = Az Iowai Könyvtári Szolgálat > Linkek könyvtárosok számára weboldala:
http://www.ilsa.lib.ia.us/liblinks.htm

*ITC - Internet Library for Librarians = Internet Könyvtár Könyvtárosok számára az ITC (Information Technology Company) honlapján:
http://www.itcompany.com/inforetriever/index.htm

*Library of Congress - Az USA nemzeti könyvtára honlapja > Librarians and Archivists:
http://www.loc.gov/library/

*LibraryLand  - Index a Berkeley Egyetem honlapján a könyvtárosok számára szóló forrásokról:
http://sunsite.berkeley.edu/librarylandclosed.html

*Librairies beyond Metro Net oldalain > Professional Links for Librarians = Szakmai linkek könyvtárosok számára:
http://www.farmlib.org/ol.html#notablelibs

*Librarians in 21st Century - Librarians and the Internet -  Könyvtárosok a 21. Században - A könyvtárosok és az Internet: a Syracuse-i Egyetem, School of Information Studies  honlapján.
http://istweb.syr.edu/21stcenlib/where/internet.html

*Library Science Information = Könyvtártudományi Információk az anet.com oldalain:
http://users.anet.com/~packrat/libsci.html

*Library Science Subject Portal = Könyvtártudományi Portál a Clevelandi Állami Egyetem honlapján:
http://www.ulib.csuohio.edu/portals/libr-m.shtml

*Professional Resources for Librarians - Szakmai források könyvtárosok számára a University of Michigan honlapjának oldalain:
http://www-personal.si.umich.edu/~rlwls/libprof.html

*Professional Sites for Librarians - Szakmai web-helyek könyvtárosok számára a LibraryHQ.com (Resources for the librarian - Források a könyvtáros számára) oldalain:
http://www.libraryhq.com/welcome.html
http://www.libraryhq.com/pressreleases.html

*UNESCO Libraries Portal > National > USA = Az UNESCO Könyvtári Portálok nemzeti portálokat gyűjtő oldalán 17 USA könyvtári portál:
http://www.unesco.org/webworld/portal_bib/Reference/Portals/National/USA/index.shtml

Összeállította: Borsodyné Kurcsik Erzsébet - SZTE JGYTFK Könyvtári Központ